Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie nowo wybudowanego Komisariatu Policji w Gdyni - Chwarznie

Data publikacji 12.02.2020

Dzisiaj odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego Komisariatu Policji w Gdyni – Chwarznie. Podczas ceremonii policjanci z tej jednostki otrzymali nowy radiowóz, który wraz z kluczami do obiektu, osobiście przekazał I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. Zgodnie z tradycją dokonano poświęcenia budynku. Czynność tę celebrował Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź.

Dzisiaj o godz. 12:00 odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku dla policjantów z Komisariatu Policji w Gdyni – Chwarznie, znajdującego się przy ul. Leona Staniszewskiego 1A. Klucze do budynku wraz z nowym radiowozem zakupionym ze środków centralnych komendantowi komisariatu przekazał I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. Poświęcenia budynku dokonał Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.

Decyzja o rozpoczęciu inwestycji podyktowana była m.in. koniecznością poprawy warunków lokalowych, w których funkcjonariusze pełnią służbę oraz poprawą warunków przyjęć mieszkańców. Jej koszt wyniósł ponad 10 mln brutto zł. Budowa przeprowadzona została ze środków Programu Modernizacji Policji, z czego 1 200 000 zł pochodzi z budżetu Miasta Gdyni. Podsumowując dwa lata prac nad inwestycją Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku podkreślił znaczny wkład w inicjatywę samorządu miasta Gdyni, który przekazał też działkę na potrzeby budowy. Wyraził także przekonanie, że wspólne działania Policji i władz samorządowych zmierzające do poprawy warunków służby z pewnością przyczynią się do podniesienia jakości naszej pracy.

Nowoczesny, bardzo dobrze wyposażony budynek Policji zapewni funkcjonariuszom optymalne warunki pracy, a mieszkańcom dzielnicy oraz innym osobom możliwość kontaktu z policjantami w standardzie spełniającym wszelkie oczekiwania.

W wydarzeniu uczestniczyła kadra kierownicza gdyńskiej komendy, a otwarcie uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych i współpracujących instytucji. W swoich przemówieniach I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich oraz Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek zwrócili się do załogi nowo otwartego komisariatu z życzeniami satysfakcji z wykonywanych zadań służbowych oraz efektywnych działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w podległym rejonie.

Po ceremonii można było zwiedzić wnętrza komendy.

(KWP w Gdańsku / kp)

  • pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji przemawia do zgromadzonych uczestników uroczystości otwarcia posterunku Policji
  • pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji przemawia do zgromadzonych uczestników uroczystości otwarcia posterunku Policji
  • uczestnicy uroczystości stoją przed nowym budynkiem komisariatu Policji
  • Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku  przemawia do zgromadzonych uczestników uroczystości otwarcia posterunku Policji
  • uczestnicy uroczystości stoją przed nowym budynkiem komisariatu Policji
  • uczestnicy uroczystości stoją przed nowym budynkiem komisariatu Policji
  • chłopiec w czapce policyjnej rozmawia z dziennikarzami
  • Pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji udziela wywiadu dziennikarzom w nowym budynku posterunku
Powrót na górę strony