Bezpieczny Polak na stoku - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczny Polak na stoku

Data publikacji 19.02.2020

Pomimo tego, że tegoroczna aura na większości terenu Polski na to nie wskazuje, okres zimowy szczególnie podczas ferii, niesie ze sobą wiele atrakcji i wiąże się z aktywnym spędzaniem tego czasu, w tym w formie coraz modniejszych wakacji zimowych, zarówno w polskich górach, jak i poza granicami naszej ojczyzny. Systematycznie rośnie liczba zwolenników uprawiania sportów zimowych, które bez wątpienia podnoszą naszą kondycję fizyczną, dostarczają wielu atrakcji, ale niestety niosą również ze sobą szereg zagrożeń.

Polska Policja jako nowoczesna formacja, szybko reaguje na zmiany zachodzące w otoczeniu oraz potencjalne zagrożenia, przede wszystkim jest instytucją wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom Polaków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Jednym z istotnych od kilku lat obszarów prewencyjnych, choć sezonowych, jest zapewnienie bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich, przy czym ta forma rekreacji, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne, intensywnie uprawiana jest nie tylko w województwach południowej Polski tradycyjnie z nią kojarzonych, ale w takich regionach jak warmińsko-mazurskie, podlaskie czy też łódzkie.

Co prawda, w polskim systemie prawnym w głównej mierze, za zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających na zorganizowanych terenach narciarskich zgodnie z zapisami art. 19 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich odpowiadają zarządzający tymi terenami, to jednak Policja jako formacja wiodąca w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, również aktywnie współdziała z odpowiednimi podmiotami działającymi na rzecz ratownictwa górskiego i narciarskiego.

Corocznie w sezonie zimowym na zorganizowanych terenach narciarskich służbę pełni blisko 200 policjantów. Zauważyć przy tym należy, iż polscy policjanci posiadają nie tylko wysokie kwalifikacje zawodowe, ale również umiejętności ratownicze i narciarskie, niejednokrotnie legitymując się uprawnieniami instruktora lub pomocnika instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego. Jest to możliwe dzięki bardzo wysokiej ocenie dotychczasowej, prowadzonej od 2010 r., współpracy z SITN PZN i PZN, które skutkowało podpisaniem przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka stosownego Porozumienia, które umożliwia m.in. coroczne organizowanie kursów szkoleniowych dla policjantów, prowadzonych przez instruktorów wykładowców SITN-PZN, w zakresie techniki jazdy na nartach, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym na stokach narciarskich oraz oceny niebezpiecznych zachowań uczestników tej formy rekreacji. Do chwili obecnej w ramach Porozumienia uprawnienia instruktora narciarstwa PZN uzyskało 91 policjantów, natomiast uprawnienia pomocnika instruktora narciarstwa PZN 56, co daje łączną liczbę 147 policjantów przeszkolonych przez kadrę SITN PZN. Nabyte podczas szkolenia umiejętności oraz wiedzę wykorzystują w macierzystych jednostkach Policji podczas pełnienia służby patrolowej na zorganizowanych terenach narciarskich.

O poziomie wyszkolenia polskich policjantów-narciarzy świadczy również zwycięstwo w kwalifikacji drużynowej podczas rozegranych w dniu 12 marca br. VIII Międzynarodowych Zawodach Narciarskich MSW Republiki Chorwacji, gdzie polscy policjanci pokonali kilkudziesięciu zawodników z 8 krajów europejskich.

Najważniejszym i wymiernym efektem tych działań jest jednak wzrost poczucia bezpieczeństwa. Jak wynika z informacji przekazywanych m.in. przez władze samorządowe, osoby zarządzające zorganizowanymi terenami narciarskimi, jak również przez turystów i mieszkańców regionów górskich, stała obecność policjantów na stokach narciarskich pozytywnie wpływa na utrzymanie porządku i systematyczną poprawę bezpieczeństwa oraz przyczynia się do wzrostu liczby osób korzystających z tej formy zimowej rekreacji.

Do podstawowych zadań realizowanych przez Policję na zorganizowanych terenach narciarskich należy w szczególności:

 • zapobieganie zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z zorganizowanych terenów narciarskich lub mienia oraz innym zachowaniom naruszającym porządek publiczny;
 • ujawnianie i zatrzymywanie na gorącym uczynku sprawców przestępstw i wykroczeń, w tym naruszającym przepisy:

  - o bezpieczeństwie osób uprawiających narciarstwo lub snowboard,
  - o ochronie przyrody lub środowiska;
 • udzielanie pomocy specjalistycznym organizacjom ratowniczym (GOPR, TOPR) podczas ratowania życia i zdrowia ofiarom wypadków na stokach narciarskich.

Na podsumowanie obecnego sezonu jeszcze za wcześnie jednak na podstawie danych z ubiegłego sezonu gdzie policyjni narciarze blisko 3 tysiące razy zwrócili uwagę na nie stosowanie się do zasad dekalogu FIS, a ponadto ujawnili łącznie 305 wykroczeń, z czego 41 z ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich dotyczących nieprzestrzegania obowiązku jazdy na nartach zjazdowych lub uprawiania snowboardingu, przez osoby poniżej 16 roku życia, w kasku konstrukcyjnie do tego przeznaczonym, jak też uprawiania tej formy rekreacji w stanie nietrzeźwości, stwierdzić można, iż służba ta niewątpliwie jest potrzebna i pełniona aktywnie.

Ta forma pełnienia służby patrolowej zdaje się zdobywać już ugruntowaną pozycję, dlatego też w bieżącym sezonie wprowadzono nowy, jednolity wzór umundurowania dla policyjnych narciarzy, którego funkcjonalności w ubiegłym sezonie testowali nasi policjanci na alpejskich stokach. Testy wypadły zdecydowanie pozytywnie. Nowe umundurowanie jest nie tylko estetyczne, ale wykonane również z dobrych jakościowo materiałów, a przede wszystkim jest funkcjonalne.

Podkreślić należy, że pełnienie służby na zorganizowanych terenach narciarskich ma również istotny wymiar międzynarodowy czego przykładem jest współpraca ze stroną włoską. Policja włoska dostrzegając profesjonalizm polskich policjantów-narciarzy od kilku lat zabiega o ich obecność na najbardziej obleganych przez naszych rodaków alpejskich stokach prowincji Trydent.

W bieżącym sezonie czwórka polskich policjantów pełniła służbę w okresie od 2 do 16 lutego 2020 r. w rejonie miejscowości Moena, natomiast dwóch policjantów pełni ją nadal w miejscowości Madonna di Campiglio.

Zadania polskich policjantów pełniących służbę na włoskich stokach mają charakter typowo prewencyjny i w głównej mierze mają zapobiegać wypadkom na nartach. Niemniej jednak polscy policjanci udzielali pomocy polskim turystom, nie tylko na włoskich stokach narciarskich, ale również w innych trudnych sytuacjach życiowych, w tym poprzez ułatwianie pokonania bariery językowej, czy też nawiązania kontaktu z polskimi placówkami dyplomatycznymi, z którymi pozostają w stałym kontakcie.

Koordynowane przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na terenach zorganizowanych tras narciarskich, nie ograniczają się oczywiście wyłącznie do zapewnienia obecności policjantów na stokach, a sięgają znacznie dalej, albowiem równolegle na terenie całego kraju prowadzone są działania informacyjno-edukacyjne. W bieżącym sezonie prowadzona jest już czwarta ogólnopolska akcja pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, której uroczysta inauguracja miała miejsce na Śląsku na terenie Stacji Narciarskiej „Soszów” w Wiśle.

Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich poprzez promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach, a także upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Partnerami akcji są: Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA, Fundacja PZU, Fundacja PGE oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na potrzeby przedsięwzięcia została uruchomiona dedykowana strona internetowa http://policja.pl/pol/bezpieczenstwo-na-stoku/26061,Kreci-mnie-bezpieczenstwo-na-stoku.html

W ramach tego projektu Biuro Prewencji KGP wspólnie z PZN, SITN PZN oraz Fundacją PZU ogłosiło pod nazwą „Stok nie jest dla bałwanów” konkurs plastyczno-filmowy adresowany do dzieci i młodzieży polegający na zilustrowaniu zasad Dekalogu FIS, którego rozstrzygnięcie nastąpi w pierwszej połowie marca br.

Więcej:

(Biuro Prewencji KGP)

 • polscy policjanci we włoskich górach
 • polscy i włoscy policjanci w górach
 • polski policjant siedzi na skuterze śnieżnym obok stoją dwaj włoscy policjanci
 • polscy i włoscy policjanci udzielają pomocy na stoku
 • polscy i włoscy policjanci udzielają pomocy na stoku
 • polscy i włoscy policjanci udzielają pomocy na stoku
 • polscy i włoscy policjanci udzielają pomocy na stoku
 • polscy i włoscy policjanci udzielają pomocy na stoku
 • zdjęcie przedstawiające relację na temat akcji ratunkowej przeprowadzonej przez włoskich i polskich policjantów zamieszczonej na portalu społecznościowym
 • polski policjant na skuterze śnieżnym obok stoi włoski policjant
 • dwoje polskich policjantów i policjant włoski na wyciągu narciarskim
 • polscy i włoscy policjanci na stoku
 • grupa włoskich i polskich policjantów
 • polscy i włoscy policjanci na stoku
 • polscy policjanci podczas zawodów narciarskich w Chorwacji
 • polscy policjanci podczas zawodów narciarskich w Chorwacji
 • polscy policjanci podczas zawodów narciarskich w Chorwacji ze zdobytym trofeum
 • polscy policjanci podczas zawodów narciarskich w Chorwacji
 • stoisko promocyjne z ulotkami na temat bezpieczeństwa na stoku
 • stoisko promocyjne z ulotkami na temat bezpieczeństwa na stoku oraz maskotki, kubki i smycze promocyjne
 • stoisko promocyjne z materiałami na temat bezpieczeństwa na stoku

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 4.59 MB)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 1.81 MB)

Powrót na górę strony
Polska Policja