Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ferie 2020 - podsumowanie policyjnych działań

Data publikacji 24.02.2020

W okresie od 10 stycznia do 23 lutego br. Policja prowadziła ogólnopolskie działania pn. „Bezpieczne ferie” ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczestnikom wyjazdów zbiorowych i indywidualnych na wypoczynek zimowy. Pełniąc służbę policjanci reagowali na każde zachowanie niezgodne z prawem.

W okresie ferii 2020 liczba wypadków drogowych utrzymała się na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie roku 2019. Natomiast odnotowano spadek liczby osób zabitych o 22 osoby oraz mniejszą liczbę osób rannych o 115 (dane wstępne na dzień 24.02.2020 r.)

Prowadząc działania „Bezpieczne ferie” policjanci zwracali szczególną uwagę na sposób przewożenia dzieci, zarówno w autobusach, jak i w samochodach osobowych, a także przestrzeganie przez kierujacych dozwolonych prędkości, stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia bagaży, czas pracy kierowców (w przypadku przewozów autobusowych), koncentrację w trakcie prowadzenia pojazdu - eliminując zagrożenia związane z korzystaniem z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Sprawdzali też stan trzeźwości kierujących.

W każdym województwie wytypowane zostały stałe miejsca prowadzenia kontroli stanu technicznego autobusów. W Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowano wykaz tych punktów na terenie całego kraju, wraz z zestawieniem numerów telefonów kontaktowych, gdzie można było zadzwonić i umówić się na przeprowadzenie kontroli przez patrol Policji na miejscu zbiórki uczestników wyjazdu. Wykazy zostały opublikowane na stronie internetowej policja.pl, a także na stronach jednostek Policji.

Działania kontrolne Policja wspierała akcjami edukacyjnymi prowadzonymi w całym kraju przez policjantów ruchu drogowego. Ich adresatami byli kierujący pojazdami, pasażerowie pojazdów oraz piesi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci i mlodzież. Policjanci spotykali się z dziećmi odpoczywającymi na zimowiskach, odwiedzali szkoły, placówki szkolno-wychowawcze, świetlice. Popularyzowali zasady bezpiecznego zachowania na drogach, współpracowali z mediami promując przestrzeganie prawa, życzliwość, wyrozumiałość i kulturę na drodze.

Przed rozpoczęciem ferii zimowych oraz w ich trakcie na stronach internetowych Komendy Głównej Policji oraz jednostek Policji ukazywały się artykuły informacyjne na temat bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, jak też ewentualnych zagrożeń, z którymi można się spotkać podczas korzystania z drogi.

Dużo uwagi Policja poświęciła także edukacji najmłodszych, którzy na czas ferii zostali w miejscu zamieszkania. Funkcjonariusze jeszcze przed rozpoczęciem ferii spotykali się z uczniami szkół mówiąc o prawidłowym korzystaniu z drogi w warunkach zimowych, zwłaszcza podczas złej widoczności, zachęcali przy tym do stosowania elementów odblaskowych.

(BRD KGP)

Powrót na górę strony