Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie nowo przyjętych policjantów

Data publikacji 05.03.2020

5 marca br. o godzinie 12:00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania 45 nowych policjantek i policjantów przyjętych do służby. Akty ślubowania nowo przyjętym wręczył pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski.

Garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi 45 nowych policjantek i policjantów. 5 marca br. słowa roty ślubowania wypowiedzieli, stojąc na baczność. Uroczysta ceremonia odbyła się o godzinie 12.00 w Domu Klubowym "Śnieżka" przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Policjantkom i policjantom akty ślubowania wręczył pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski. Po zakończeniu szkolenia podstawowego, nowo przyjęci funkcjonariusze zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

KWP we Wrocławiu

 • dowódca uroczystości składa meldunek komendantowi wojewódzkiemu przed ślubowaniem
 • policjanci niosą sztandar Policji podczas ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • widok na sztandar KWP Wrocław oraz kierownictwo jednostki
 • widok nowo przyjętych policjantów podczas ślubowania
 • nowo przyjęci policjanci ślubują przed sztandarem jednostki Policji
 • nowo przyjęci policjanci podczas ślubowania
 • komendant wojewódzki Policji składa gratulacje nowo przyjętym policjantom
 • nowo przyjęci policjanci podczas uroczystości ślubowania
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • komendant wojewódzki policji wygłasza mowę do nowo przyjętych policjantów
 • komendant wojewódzki policji wygłasza mowę do nowo przyjętych policjantów
 • kapelan przemawia do nowo przyjętych policjantów, obok stoi kierownictwo dolnośląskiej Policji
Powrót na górę strony