Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie nowo przyjętych policjantów

Data publikacji 06.03.2020

6 marca 2020 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka kadry kierowniczej garnizonu łódzkiego, w trakcie której ślubowanie złożyli nowo przyjęci policjanci. Wręczono także nagrody przyznane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji funkcjonariuszom wyróżniającym się w służbie oraz pożegnano policjantów odchodzących na emeryturę.

W uroczystości na zaproszenie p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Tomasza Olczyka udział wzięli: Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Jarosław Rybka, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów nadkom. Krzysztof Balcer, a także kadra kierownicza Łódzkiego Garnizonu Policji oraz rodziny nowo przyjętych policjantów. Uroczystosć rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy pamięci policjantów poległych w marcu 2007 roku na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu. Rotę ślubowania wypowiedziało 43 nowo przyjętych funkcjonariuszy, w tym 38 policjantów i 5 policjantek.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Nowo przyjęci policjanci po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w kilkunastu jednostkach naszego garnizonu. To pierwsze przyjęcie do służby 2020 roku. Nowych funkcjonariuszy osobiście powitał w szeregach Policji p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Tomasz Olczyk, który w krótkim przemówieniu pogratulował policjantom wyboru tak odpowiedzialnej służby, z którą człowiek wiąże się zwykle na całe życie. Komendant podkreślił znaczenie wyszkolenia funkcjonariuszy dla poziomu realizacji ich przyszłych zadań. Na zakończenie insp. Tomasz Olczyk zwrócił się do rodzin nowych funkcjonariuszy prosząc o wyrozumiałość i wsparcie swoich najbliższych w tej niełatwej służbie.

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie 8 funkcjonariuszy odchodzących ze służby na zasłużoną emeryturę. Wśród nich był także aspirant sztabowy, który w naszej formacji służył przez 44 lata. Wszystkim policyjnym emerytom Komendant podziękował za służbę oraz wręczył pamiątkowe upominki. Następnie wręczono nagrody i wyróżnienia funkcjonariuszom za ich wzorową służbę i osiągnięte w niej wyniki. Komendant Wojewódzki Policji wyróżnił 23 funkcjonariuszy z naszego garnizonu.

W swoim przemówieniu Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński podkreślił znaczenie policji dla kraju oraz wysoko ocenił profesjonalizm i zaangażowanie funkcjonariuszy, którzy na co dzień budują wizerunek tej formacji mundurowej. Wojewoda podziękował również odchodzącym na emeryturę za wieloletnią służbe dla kraju.

Radosław Gwis

  • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
  • Ślubowanie, sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
  • Policjanci powtarzają rotę ślubowania.
  • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
  • komendant wręcza legitymację służbową policjantce
  • Komendant wręcza pamiątkową szablę oficerowi odchodzącemu na emeryturę.
  • Komendant przemawia do nowych policjantów.
  • Pamiątkowa fotografia nowych policjantów z komendantami.
  • Młody policjant trzyma syna na ręku.
Powrót na górę strony