Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zabytkowa rzeźba skradziona z cmentarza na terenie Niemiec – wyznaczono nagrodę w zamian za pomoc w sprawie

Data publikacji 11.03.2020

Niemiecka Policja w Goerlitz prowadzi postępowanie karne dotyczące kradzieży z terenu zabytkowego cmentarza w miejscowości Neugersdorf dwóch figur wykonanych z brązu datowanych na rok 1922 o wartości około 22.000 euro. W zamian za pomoc w sprawie wyznaczono nagrodę pieniężną.

Z dokonanych ustaleń wynika, że w okresie od 21 do 22 grudnia 2019 r. nieznani sprawcy dokonali kradzieży z terenu zabytkowego cmentarza w miejscowości Neugersdorf figury z brązu w postaci plecaka linii „Resting Linen Weaver”- odpoczywający tkacz, datowanej na rok 1922 oraz w dniach 12-13 stycznia br. kolejnej kradzieży figury z brązu przedstawiającej samego odpoczywającego tkacza (tej samej linii). Wartość obu figur szacowana jest na kwotę ok. 22 000 euro.

Od lutego 2020 roku skradzione obiekty są opisane na publicznych stronach Policji Saksońskiej ww.polizei.sachsen.de/de/70967.

Policja niemiecka wyznaczyła nagrodę pieniężną w kwocie 3000 euro w zamian za pomoc w sprawie. W załączeniu plakat informujący. Każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat opisanych kradzieży prosimy o kontakt z policja niemiecką lub jakąkolwiek jednostką policji w Polsce.

(KWP we Wrocławiu / kp)

Plakat przedstawia zdjęcie skradzionej rzeźby – posągu mężczyzny i zawiera poniższy tekst:  *Wnioskowanie wypłacenia nagrody drogą prawną jest wykluczone. Nagroda jest przeznaczona wyłącznie dla osób prywatnych, a nie dla osób, których obowiązkiem zawodowym jest ściganie przestępstw. Jeśli kilka wskazówek od różnych osób pomoże w identyfikacji sprawcy, kwota zostanie podzielona między te osoby w zależności od wagi wskazówki. Dyrekcja policji w Görlitz zaoferowała nagrodę w wysokości 3.000 euro za istotne informacje służące złapaniu przestępców. 3.000,- € wyznaczonej nagrody* Zabytkowa rzeźba skradziona z cmentarza Od sierpnia 2019 roku cmentarz w Neugersdorf był / jest często odwiedzany przez złodziei. Najpierw została skradziona rzeźba z brązu w kształcie plecaka należąca do cyklu „odpoczywający tkacz” a ostatnio figura samego „tkacza”. Oszacowane straty sięgają 22.000 euro. Zastąpienie skradzionego dobra nowym może osiągnąć cenę wielokrotnie wyższą niż wartość zrabowanej figury. Administracja cmentarza z własnej inicjatywy wyznaczyła nagrodę dla pomocnych świadków zdarzenia. Ze względu na szczególnie ciężki charakter kradzieży policja prowadzi dalsze postepowanie w sprawie. Kto może udzielić informacji na temat miejsca ukrycia skradzionych dóbr, pobytu sprawców lub lokalizacji ich pojazdów? Jeśli posiadasz istotne informacje, skontaktuj się z posterunkiem policji Zittau-Oberland: Telefon: 03583 62-0 E-Mail: prev-zi@polizei.sachsen.de lub każdą inną jednostką policji. Dalsze informacje dostępne są na stronie www.polizei.sachsen.de

Powrót na górę strony