Aktualności

Pamiętamy!

Data publikacji 14.03.2024

Nasz Kolega nadkomisarz Marian Szczucki zginął na służbie 21 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

NADKOMISARZ MARIAN SZCZUCKINadkomisarz Marian Szczucki
ur. 1967 r. - zm. 2003 r.
Naczelnik Wydziału w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji

Przez cały okres służby, od 17 października 1989 r. był związany z warszawską jednostką antyterrorystyczną. Początkowo zajmował stanowisko milicjanta w sekcji ochrony lotów, a następnie w latach 1990-1998 asystenta w pionie szturmowym. W 1997 r. ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

W roku 2000 został mianowany kierownikiem referatu szturmowego, a z dniem 15 lutego 2003 r. naczelnikiem Wydziału Bojowego Centralnego Biura Śledczego.

Wielokrotnie dowodził działaniami, mającymi na celu zatrzymanie niebezpiecznych przestępców oraz zabezpieczenie oficjalnych wizyt przedstawicieli państwowych.

Był instruktorem ratownictwa wysokogórskiego.

W dniu 6 marca 2003 r. dowodził akcją bojową zmierzającą do zatrzymania poszukiwanych groźnych przestępców w Magdalence pod Warszawą.

W wyniku śmiertelnych obrażeń zmarł w szpitalu 14 marca 2003 r. Odznaczony Krzyżem Zasługi Za Dzielność, brązową odznaką „Zasłużony Policjant" oraz pośmiertnie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i awansowany na stopień nadkomisarza.

(KGP/js)

Powrót na górę strony