Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zatrzymani za udzielanie lichwiarskich pożyczek i wymuszanie zwrotu zawyżonych wierzytelności

Data publikacji 24.03.2020

Policjanci z Wydziału Kryminalnego katowickiej komendy wojewódzkiej zatrzymali 4 osoby podejrzane o udzielanie lichwiarskich pożyczek, stosowanie gróźb w celu egzekwowania zwrotu zawyżonych wierzytelności oraz ukrywanie swojego majątku w toku postępowań egzekucyjnych. Zatrzymania są wynikiem prowadzonego od prawie 3 lat śledztwa pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Główny podejrzany w sprawie, który z popełniania przestępstw mógł uczynić sobie stałe źródło dochodu i uzyskał korzyść majątkową w wysokości nie mniejszej niż 1.100.000 zł, trafił już do aresztu.

Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach dokonali zatrzymania 4 osób podejrzanych o udzielanie lichwiarskich pożyczek, stosowanie gróźb w celu egzekwowania zwrotu zawyżonych wierzytelności oraz ukrywanie swojego majątku w toku postępowań egzekucyjnych. Do zatrzymań doszło w marcu. Śledczy dokonali przeszukania pomieszczeń mieszkalnych zajmowanych przez podejrzanych, zabezpieczając dokumentację związaną z ich działalnością.

Przeprowadzone czynności są wynikiem prowadzonego od niemal 3 lat przez KWP w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach śledztwa obejmującego działalność przestępczą podejrzanych w latach 2010-2018 na terenie Południowej Polski. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na postawienie im zarzutów oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości, wyzysku kontrahentów, zmuszania do określonego zachowania i utrudniania zaspokojenia wierzycieli, za co grozi do 10 lat więzienia. Zgodnie z dokonanymi ustaleniami, główny ze sprawców z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodów, uzyskując korzyść majątkową w wysokości nie mniejszej niż 1.100.000 zł. Osoby pokrzywdzone utraciły mienie o łącznej wartości nie mniejszej niż 670.000 zł.

Sąd Rejonowy w Gliwicach na wniosek Prokuratury Okręgowej w Gliwicach zastosował wobec głównego podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec trzech innych osób podejrzanych, pełniących głównie role pomocnicze, prokurator zastosował dozór policyjny i poręcznie majątkowe. Ustalono również majątek podejrzanego, który podlega zabezpieczeniu na poczet obowiązku naprawienia szkody ujawnionym pokrzywdzonym. Postępowanie jest w toku.

Powrót na górę strony