Aktualności

Pamiętamy!

Data publikacji 26.03.2024

Nasi Koledzy młodszy aspirant Wiktor Będkowski, młodszy aspirant Bartłomiej Kulesza i aspirant Andrzej Werstak zginęli na służbie 17 lat temu. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci!

MŁODSZY ASPIRANT BĘDKOWSKI WIKTORMł.asp. Wiktor Będkowski
ur. 1967 r. - zm. 2007 r.
Referent Sekcji Dochodzeniowo-śledczej Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach

Służbę w Policji rozpoczął 20 sierpnia 1996 r. jako aplikant Wydziału Policji Sądowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

W 1997 r. ukończył przeszkolenie na kursie podstawowym w Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi. W 2006 r. ukończył kurs podstawowy profilowany operacyjno-dochodzeniowy w Szkole Policji w Pile.

W latach 2000 - 2007 pełnił służbę w pionie dochodzeniowo-śledczym Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach kolejno na stanowisku starszego policjanta i referenta sekcji dochodzeniowo-śledczej. Ostatnim miejscem pełnienia służby był wydział dochodzeniowo-śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Mł. asp. Wiktor Będkowski był dobrym i skutecznym policjantem. Odważny i zdecydowany, nigdy nie wahał się przed podjęciem najtrudniejszych wyzwań. Za zaangażowanie w służbie był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany przez przełożonych.

Dnia 26 marca 2007 r., mł. asp. Wiktor Będkowski, przewożąc wraz z dwoma funkcjonariuszami osadzonego z zakładu karnego w Sieradzu na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej w Pabianicach, w wyniku ostrzelania pojazdu przez strażnika więziennego w zakładzie karnym w Sieradzu, poniósł śmierć pomimo podjęcia natychmiastowej akcji ratunkowej i przewiezienia go do szpitala.

Pośmiertnie awansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stopień młodszego aspiranta.

MŁODSZY ASPIRANT KULESZA BARTŁOMIEJMł. asp. Bartosz Kulesza
ur. 1976 r. - zm. 2007 r.
Policjant Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Służbę w Policji rozpoczął 25 listopada 2003 r. na stanowisku kursanta referatu patrolowo-interwencyjnego sekcji zabezpieczenia miasta w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi.

W 2004 r. odbył przeszkolenie podstawowe w Szkole Policji w Katowicach. W 2006 r. ukończył szkolenie specjalistyczne dla policjantów służby kryminalnej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

W latach 2003 - 2005 pełnił służbę na stanowiskach kursanta i aplikanta ogniw patrolowych sekcji zabezpieczenia miasta KMP w Łodzi oraz sekcji prewencji i komisariatu policji KMP w Łodzi. Od 2006 r. pracował w wydziale do walki z przestępczością samochodową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Mł. Asp. Bartłomiej Kulesza był wyróżniającym się policjantem. Zdyscyplinowany, rzetelny i sumienny, w realizacji zadań wykazywał duże zaangażowanie, odwagę i kreatywność. Dzięki uporowi i ofiarności przyczynił się do znaczących sukcesów w zwalczaniu przestępczości. Za bardzo dobre wyniki w służbie był wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych. Swoją postawą podnosił autorytet służby oraz społeczne zaufanie do Policji.

W dniu 26 marca 2007 r. mł. asp. Bartłomiej Kulesza, przewożąc wraz z dwoma funkcjonariuszami osadzonego z zakładu karnego w Sieradzu na przesłuchanie do prokuratury rejonowej w Pabianicach, w wyniku ostrzelania pojazdu przez strażnika więziennego w zakładzie karnym w Sieradzu, poniósł śmierć na miejscu.

Pośmiertnie awansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stopień młodszego aspiranta.

ASPIRANT WERSTAK ANDRZEJAspierant Andrzej Werstak
ur. 1975 r. - zm. 2007 r.
Detektyw Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach

Służbę w Policji rozpoczął 20 maja 1996 r. w kompanii prewencji oddziału prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na stanowisku aplikanta.

W 1997 r. ukończył kurs podstawowy w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a w 2001 r. kurs podoficerski dla służb operacyjno-rozpoznawczych w Szkole Policji w Pile. W 2001 r. został mianowany sierżantem, w 2007 r. młodszym aspirantem.

W latach 1999 - 2007 pracował w pionie kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach kolejno na stanowisku policjanta i detektywa sekcji kryminalnej. Ostatnim miejscem pełnienia służby był wydział dochodzeniowo-śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Wykonując obowiązki służbowe, wykazywał profesjonalizm i zaangażowanie. Odważny i zdecydowany w działaniach na rzecz zwalczania przestępczości, był wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych.

Dnia 26 marca 2007 r. asp. Andrzej Werstak, przewożąc wraz z dwoma funkcjonariuszami osadzonego z zakładu karnego w Sieradzu na przesłuchanie do prokuratury rejonowej w Pabianicach, w wyniku ostrzelania pojazdu przez strażnika więziennego w zakładzie karnym w Sieradzu, poniósł śmierć na miejscu.

Pośmiertnie awansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stopień aspiranta.

(KGP/js)


 

Powrót na górę strony