Aktualności

Pamiętamy!

Data publikacji 24.04.2024

Podkomisarz Piotr Molak zginął na służbie 28 lat temu, a aspirant Tomasz Skroński 20 lat temu. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci!

Podkomisarz Piotr MOLAKPodkomisarz Piotr Molak
ur. 1955 r. - zm. 1996 r.
Specjalista Wydziału Antyterrorystycznego Komendy Stołecznej Policji

Służbę w Policji pełnił od 15 kwietnia 1979 r., od października 1982 r. pracował w sekcji pirotechnicznej Wydziału Antyterrorystycznego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, zdobywając w międzyczasie stosowne uprawnienia instruktorskie.

Od 23 kwietnia 1996 r. pełnił służbę na stanowisku specjalisty sekcji szkolenia, gdzie zajmował się m.in. szkoleniem funkcjonariuszy w zakresie pirotechniki.

W ocenie przełożonych był wzorowym funkcjonariuszem.

24 kwietnia 1996 r. o godzinie 11.00 udał się na interwencję pirotechniczną na teren stacji benzynowej w Warszawie. Ujawniono tam ładunek wybuchowy. Aspirant sztabowy Piotr Molak zgłosił się na ochotnika do wykonania zadania polegającego na prześwietleniu przedmiotu urządzeniem rentgenowskim w celu ustalenia sposobu jego neutralizacji. W trakcie wykonywania kolejnego zdjęcia nastąpiła detonacja. Aspirant sztabowy Piotr Molak doznał ciężkich obrażeń ciała. Przewieziony niezwłocznie do szpitala po około 3 godzinach zmarł.

Pozostawił żonę i osierocił dwoje dzieci.

Za swoją wzorową służbę był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami resortowymi. Pośmiertnie został awansowany na stopień podkomisarza.
 

Aspirant Tomasz SKROŃSKIAspirant Tomasz Skroński
ur. 1973 r. - zm. 2004 r.
Referent Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

Służbę w Policji rozpoczął 18 kwietnia 1995 r. na stanowisku aplikanta Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Zajmował kolejno stanowiska: policjanta kompanii kontroli WRD KSP, policjanta kompanii motocyklowej WRD KSP, a od 1 września 2003 r. - referenta ogniwa II referatu IV WRD KSP.

Po ukończeniu kursu podoficerskiego w 1997 r. został mianowany na pierwszy stopień podoficerski — sierżanta Policji, a w 1999 r. - na stopień starszego sierżanta.

Profesjonalizm, wiedza, doświadczenie zawodowe i skuteczność działania powodowały, że przełożeni kierowali go do pełnienia służby na głównych ciągach komunikacyjnych oraz posterunkach centralnych Warszawy. Wielokrotnie brał udział w zabezpieczaniu uroczystości państwowych, będąc w składzie motocyklowej asysty honorowej.

24 kwietnia 2004 r. aspirant Tomasz Skroński, pełniąc służbę na posterunku radarowej kontroli prędkości, został potrącony przez samochód jadący z nadmierną i niedostosowaną do panujących warunków jazdy prędkością. Policjant poniósł śmierć w miejscu pełnienia służby.

Odznaczony pośmiertnie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant", a także pośmiertnie awansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stopień aspiranta.

(KGP/js)

Powrót na górę strony