Aktualności

Pamiętamy!

Data publikacji 13.05.2024

Nasz Kolega aspirant sztabowy Andrzej Bar zmarł 14 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Aspirant sztabowy Andrzej BARAspirant sztabowy Andrzej Bar
ur. 1966 r. - zm. 2010 r.
Specjalista Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji

Służbę w Policji rozpoczął 1 lipca 1991 r. w sekcji kryminalnej Komisariatu Policji Wrocław - Psie Pole. W 1999 r. został mianowany na stanowisko kierownika referatu i sekcji kryminalnej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, a w 2007 r. pełnił służbę na stanowisku specjalisty wydziału do zwalczania zorganizowanej przestępczości kryminalnej zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.

Po ukończeniu kursu aspiranckiego w Szkole Policji w Pile w 2000 r. został mianowany na stopień młodszego aspiranta Policji. W trakcie służby sukcesywnie podwyższał swoje kwalifikacje, kończąc kurs negocjatora policyjnego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz studia na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując tytuł magistra.

Zdyscyplinowany, sumienny i koleżeński. Wykazywał się odwagą i zdecydowaniem w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Za nienaganną postawę i osiągnięcia był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany przez przełożonych. W 2001 r. otrzymał brązową odznakę „Zasłużony Policjant”, w 2004 r. brązowy „Krzyż Zasługi”.

13 maja 2010 r. aspirant sztabowy Andrzej Bar w drodze na służbę doznał zawału serca i zmarł. Do zdarzenia doszło pod budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Pośmiertnie odznaczony złotą odznaką „Zasłużony Policjant”.

(KGP/js)

Powrót na górę strony