Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Śledztwo dotyczące składowania niebezpiecznych odpadów zakończone

Data publikacji 14.05.2020

Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia w sprawie nielegalnego obrotu odpadami niebezpiecznymi. Akt oskarżenia obejmuje 41 osób w tym 34 członków zorganizowanej grupy przestępczej. Niebagatelną rolę w tym śledztwie odegrali policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Prokuratura Krajowa oraz Prokuratura Okręgowa w Krakowie opublikowały komunikaty w tej sprawie: Akt oskarżenia w sprawie nielegalnego obrotu odpadami niebezpiecznymi oraz Akt oskarżenia Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej w Krakowie

Prokuratura podaje w nich m.in. co następuje:

„W toku postępowania ustalono, że grupą kierował Andrzej N., a jej działalność trwała w okresie od nieustalonego dnia i miesiąca 2017 r. do 2 kwietnia 2019 r. Andrzej N. sprzedał usługi odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych szeregu podmiotom gospodarczym o łącznej wartości 23 100 856 zł. działając z góry powziętym zamiarem porzucenia odpadów, celem uniknięcia kosztów związanych z ich unieszkodliwieniem. Ustalono, że tylko około 1 % odpadów niebezpiecznych został odebrany przez uprawnione do tego podmioty, co stanowiło około 800 ton odpadów, o wartości brutto 164 281 zł.

W oparciu o dane księgowe ustalono, że spółka nabyła (odebrała od wytwórców) 56.000 ton odpadów niebezpiecznych, z czego zutylizowała 720 ton. Pozostałe 55280 ton odpadów (co stanowi około 2300 naczep samochodowych 24 tonowych) trafiały w formie płynnej bądź zmieszanej na nielegalne składowiska lub zalegały w magazynie.
Członkowie grupy zajmowali się transportem odpadów niebezpiecznych i ich składowaniem, czynili to wbrew przepisom ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2018.992 z późn. zm.) w takich warunkach i w taki sposób, że mogło to zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka, lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Były to głównie odpady przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farbiarskiego, lakierniczego i motoryzacyjnego, o właściwościach wywołujących m. in. nowotwory, lub zwiększających zachorowalność na nie, lub działających szkodliwie na funkcje rozrodcze i płodność u dorosłych osobników płci męskiej i żeńskiej oraz powodujących toksyczność rozwojową u potomstwa, zaburzenia układu endokrynnego, a nadto negatywnie wpływające na środowisko. Odpady te, z uwagi na cechy chemiczne i fizyczne, przede wszystkim niskie temperatury wrzenia, stwarzały bezpośrednie niebezpieczeństwo pożaru oraz rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących, powodujących m. in. podrażnienia dróg oddechowych, alergie, bóle głowy, przy dłuższej emisji mogących powodować uszkodzenia wątroby, nerek, serca i centralnego układu nerwowego, o cechach kancerogennych, zagrażających życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. (…)

Sprawcy działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej czyniąc sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Jak ustalono Grupa obejmowała swoim działaniem województwa: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie oraz podkarpackie, odpady składowane były także w dwóch lokalizacjach na terenie Republiki Czeskiej. Ustalono następujące miejsca docelowe, gdzie odpady trafiały bezpośrednio lub pośrednio z parkingów m.in. w Dąbrowie Górniczej, Katowicach i Knurowie, a są to: Siemianowice Śląskie, Żywiec, Katowice, Zbrosławice, Olkusz, Mnichowice, Osiny, Lipa, Kokawa, Częstochowa, Zawiercie, Bohumin (Republika Czeska), Frydek- Mistek (Republika Czeska), Gliwice, Kutno, Zawady, Bytom, Rędziny, Rozprza, Pisarzowice, Sosnowiec, Myślenice, Niepołomice, Pyskowice, Wojkowice.”

Dzięki intensywnej pracy Policji udało się ustalić m.in. miejsce przechowywania tych niebezpiecznych substancji. Podkreślić należy, że ustalenie przestępczego procederu i zatrzymanie sprawców było możliwe dzięki intensywnej współpracy prokuratury z Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

O postępach w śledztwie informowaliśmy już uprzednio w następujących komunikatach:

(KWP w Krakowie)

Powrót na górę strony