Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olescy samorządowcy wspierają policjantów

Data publikacji 15.05.2020

Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie insp. Tomasz Kubicki i Burmistrz Olesna Pan Sylwester Lewicki podpisali porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia Policji. Na ten cel przeznaczono 9 500 złotych.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie insp. Tomasza Kubickiego Rada Miasta Olesna podjęła uchwałę o przekazaniu na fundusz wsparcia Policji środków finansowych w wysokości 9 500 złotych.

Przekazane pieniądze zostaną wykorzystane do zmodernizowania i przygotowania pomieszczeń oleskiej komendy, w których przyjmowani są interesanci. Adaptacja pomieszczeń ma celu stworzenie możliwie najbezpieczniejszych warunków dla petentów jak i policjantów w czasie walki z epidemią koronawirusa. Zakupione zostaną również urządzenia do ozonowania powietrza, które posłużą do dezynfekcji pomieszczeń i radiowozów oraz dodatkowe środki ochrony osobistej funkcjonariuszy.

Ponadto Urząd Miasta Olesna przekazał komendzie 200 wielorazowych maseczek ochronnych, które policjanci rozdają potrzebującym.

(KWP w Opolu/ mw)

  • Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie insp. Tomasz Kubicki pozuję do zdjęcia na tle sztandaru oleskiej komendy
  • Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki">
Powrót na górę strony
Polska Policja