Aktualności

Pamiętamy!

Data publikacji 23.05.2024

Nasz Kolega aspirant Jakub Brysz zginął na służbie 7 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

aspirant Jakub BryszASPIRANT JAKUB BRYSZ
ur. 1982 r. - zm. 2017 r.
policjant Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Służbę w Policji rozpoczął 26 maja 2008 r. na stanowisku kursanta ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komisariatu Policji w Zabierzowie w strukturach Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Kolejno mianowany na stanowiska: kursanta i policjanta referatu prewencji i ruchu drogowego Komisariatu Policji w Zabierzowie Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, następnie referenta, a później asystenta zespołu bojowego II samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji w Krakowie. Od 1 stycznia 2012 r. asystent sekcji bojowej II wydziału bojowego II biura operacji antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

Od września 2012 r. ponownie asystent zespołu bojowego II SPAP w Krakowie, a od 1 lipca 2015 r. asystent zespołu minersko-pirotechnicznego SPAP w Krakowie.

Był policjantem zdyscyplinowanym, pracowitym, dyspozycyjnym i sumiennym. Z powierzonych zadań wywiązywał się bardzo dobrze.

23 maja 2017 r., w trakcie pełnienia służby, wraz z innymi funkcjonariuszami odbywał szkolenie specjalistyczne z zakresu wykonywania prac podwodnych dla policjantów samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji w Krakowie. W trakcie nurkowania nagle stracił przytomność, a następnie zmarł.

(KGP/js)

Powrót na górę strony