Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ekstradycja podejrzanych ze Szwajcarii

Data publikacji 22.05.2020

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego dolnośląskiej komendy, do śledztwa Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu Wydział I ds. Przestępczości Gospodarczej, sprowadzili na terytorium Polski trzy osoby zatrzymane na podstawie listów gończych oraz europejskiego nakazu aresztowania. Mężczyzna oraz dwie kobiety poszukiwani byli od 2014 roku. Ukrywali się w Niemczech, Anglii i ostatecznie w Szwajcarii.

Osoby te podejrzane są o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która w okresie od 2009 roku do 2013 roku we Wrocławiu i wielu miejscowościach na terenie kraju oraz w Berlinie, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wedle ustalonego wcześniej podziału ról i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła wiele osób fizycznych i prawnych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 93 milionów złotych. Środki pieniężne przekazane przez kontrahentów celem opłacenia obowiązkowych należności wynikających z zatrudniania pracowników przeznaczała na cele własne członków grupy.

Jak wynika z ustaleń śledztwa w tej sprawie, grupa ta także w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie ponad 27 milionów złotych, a także w celu utrudnienia ich wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przepadku, przeprowadziła szereg operacji finansowych pod pozornym tytułem, w tym szeregu wypłat gotówkowych, z wykorzystaniem rachunków bankowych.

Do chwili obecnej w tej sprawie zatrzymano 13 osób oraz dokonano zajęcia mienia na kwotę nie mniejszą niż 7.700.000,00 zł.

(KWP we Wrocławiu)

  • Policjanci z zatrzymanymi wysiadają z samolotu
  • grupa policjantów i funkcjonariuszy w ubraniach cywilnych przed samolotem
  • grupa policjantów i funkcjonariuszy w ubraniach cywilnych przed samolotem
  • policjanci z zatrzymanymi przed autami na płycie lotniska
Powrót na górę strony