Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policja Lubelska partnerem kampanii - „Lubelskie - wspólnie dla pszczół”

Data publikacji 28.05.2020

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie jest jednym z partnerów akcji „Lubelskie - wspólnie dla pszczół” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Akcja ma na celu prowadzenie wspólnych działań na rzecz upowszechnienia wiedzy o znaczeniu pszczół dla człowieka, środowiska naturalnego, rolnictwa i gospodarki. W działania informacyjno-edukacyjne w szczególności dla rolników, ogrodników i sadowników dotyczące bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin będą włączać się również funkcjonariusze Policji.

„Lubelskie – wspólnie dla pszczół” to kampania edukacyjno-informacyjna, która została zainicjowana w lutym b.r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Celem akcji jest aktywizacja mieszkańców Lubelszczyzny do wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół.

Nie od dziś wiadomo, że pszczoły zawsze były ważną i nieodłączną częścią ekosystemu. Ponad 80% roślin jest uzależnione od zapylania przez owady. Dzięki działalności pszczelich zapylaczy,  plony upraw człowieka zwiększają się kilkakrotnie. Brak owadów zapylających spowoduje wielomilionowe straty w rolnictwie, a ich wyginięcie  przyniesie negatywne skutki  dla całej przyrody, a także ludzkości. Rozwój cywilizacji oraz współczesne rolnictwo, które tak wiele zawdzięcza owadom zapylającym, przyczynia się niestety do spadku populacji pszczół. Wzrost zużycia nawozów sztucznych, zawierających szkodliwe dla nich substancje oraz niewłaściwe ich stosowanie, doprowadza do niszczenia tych pożytecznych owadów.  Dlatego tak bardzo ważna jest edukacja w tym zakresie rolników, ogrodników oraz właścicieli sadów, którzy w prowadzeniu upraw stosują nawozy sztuczne.

W sprawie  propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły dla środowiska i człowieka, pod listem intencyjnym dot. współpracy podpisało się blisko 50 przedstawicieli  instytucji, stowarzyszeń i organizacji działających na terenie woj. lubelskiego. Jednym z nich jest także Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. O zachowanie szczególnych środków ostrożności w trakcie realizacji wiosennych prac polowych, zwłaszcza przy stosowaniu środków ochrony roślin apelują sygnatariusze kampanii,  w tym policjanci.

Szczególnie w regionach wiejskich funkcjonariusze prewencji podczas codziennej służby będą apelować o zachowanie szczególnych środków ostrożności w trakcie realizacji prac polowych, a także zwracać uwagę na właściwe stosowanie przez rolników i sadowników  środków ochrony roślin.

Policjanci apelują:

W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

  • Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół.
  • Przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każdego środka ochrony roślin.
  • Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.
  • Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek.
  • Dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na owady zapylające.

Warto pamiętać, że kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, podlega karze grzywny, a w przypadku rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin.

A.K.

  • logo kampanii
  • plakat akcji
  • partnerzy kampanii, w tym Policja Lubelska
Powrót na górę strony
Polska Policja