Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Operacja Silver Axe

Sukcesem zakończyła się pięta edycja międzynarodowej operacji Silver Axe koordynowanej przez Europol. W działaniach brała udział polska Policja i Krajowa Administracja Skarbowa, a koordynację w kraju prowadził Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Łącznie śledczy wyeliminowali z rynku 1.346 ton podrobionych pestycydów. Wartość skonfiskowanych środków to 94 mln euro. Polski udział w operacji to ponad 70 ton zabezpieczonych pestycydów.

To już piąta edycja operacji Silver Axe, w której skonfiskowano dwukrotnie więcej nielegalnych produktów w porównaniu do operacji z ubiegłego roku. Działania objęły 32 kraje i wymierzone były przeciwko podrabianiu i nielegalnemu obrotowi środkami ochrony roślin.

Organy ścigania krajów uczestniczących w operacji przeprowadziły kontrole na granicach lądowych i morskich, targowiskach oraz zweryfikowały zawartość paczek, sprawdzając ponad 3.000 ton pestycydów. W sumie wszczęto 260 dochodzeń, aresztowano dwie osoby i skonfiskowano 1.346 ton nielegalnych pestycydów. Obecnie nadal toczy się 8 spraw w Belgii, Francji, Niemczech, Polsce, Słowenii i Szwajcarii. Przestępstwa dotyczą handlu podrobionymi lub nieprawdziwie oznakowanymi środkami ochrony roślin oraz nielegalnego importu zabronionych substancji.

Dla zobrazowania skali procederu warto sobie uzmysłowić, że 1.346 ton skonfiskowanych pestycydów wystarczyłoby do oprysku 207 tys. kilometrów kwadratowych. To więcej niż wszystkie grunty rolne w Polsce (164 tys. km kwadratowych), to 75% powierzchni uprawnych Francji i 150% powierzchni uprawnych Rumuni. Ilość zabezpieczonych środków pozwoliłaby na zapełnienie 458 basenów olimpijskich.

Polski udział w operacji to przede wszystkim przejęcie licznych przesyłek, udaremnienie prób przemytu przez granicę (głównie tzw. mrówczy przemyt) oraz handel podrobionymi środkami na targowiskach. Łącznie polskie służby zatrzymały 70 ton podrobionych lub zabronionych środków ochrony roślin.

W Polsce działania koordynował Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Obok Policji w operację zaangażowana była Krajowa Administracja Skarbowa.

  • Więcej informacji na temat operacji można przeczytać na stronie internetowej Europolu.

(KGP / foto: Europol)

  • ikonografika z logo Europol
  • magazyn z podrobionymi pestycydami
  • włoski policjant prezentuje opakowanie środków ochrony roślin
  • technicy zabezpieczają pojemniki z podrobionymi pestycydami
Powrót na górę strony