Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wystawa plenerowa „Policja kobieca w Polsce” w Łazienkach Królewskich

Data publikacji 02.07.2020

Komenda Głowna Policji – Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji z okazji 95. rocznicy powołania Policji Kobiecej przygotowało wystawę poświęconą historii początku służby kobiet w formacjach bezpieczeństwa w okresie II Rzeczypospolitej. Od dziś ekspozycję można oglądać na ogrodzeniu Łazienek Królewskich wzdłuż ul. Agrykola od strony alei Tomasza Hopfera.

Wystawa ma wymiar symboliczny – odwołuje się do wydarzeń, postaci, ale też pojęć i symboli, nierozerwalnie związanych z historią powstania i rozwoju Policji Kobiecej w Polsce w latach 1925-1939 charakteryzując ten proces w sposób szczególnie pełny i wyrazisty. Poszczególne elementy wystawy odwołują siędo genezy utworzenia Policji Kobiecej w Polsce, do problematyki jej powstania i kilkunastu lat jej funkcjonowania w strukturach policji Państwowej. Informują odbiorców o głównych zadaniach tej służby a mianowicie o walce z prostytucją oraz wszystkimi przestępstwami z niej wynikającymi, o zwalczaniu przestępczości przeciwko kobietom i dzieciom oraz przeciwdziałaniu wzrostowi przestępstw popełnianych przez kobiety i dzieci. Spośród wszystkich obowiązków i zadań, to właśnie te obszary były najbardziej odpowiednie dla policji kobiecej, gdyż dawały możliwość wprowadzenia i rozwoju działań profilaktycznych, humanitarnych oraz socjalnych w największym stopniu.

Zamiarem autorów jest przedstawienie mieszkańcom Warszawy i odwiedzającym stolicę gościom, niekiedy prawie nieznanego ale ze wszech miar istotnego dla historii Policji Państwowej okresu międzywojennego aspektu służby kobiecej w formacjach bezpieczeństwa na ziemiach polskich od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystawa ukazuje miedzy innymi dualizm motywacji, którymi kierowano się powołując do życia Policję Kobiecą. Na decyzję o powołaniu kobiet do Policji Państwowej wpłynęły zarówno postanowienia Ligi Narodów i innych czynników międzynarodowych, ale przede wszystkim zadecydowała o tym pragmatyka służbowa, która zestawiając ze sobą ponure statystyki znacznej liczby przestępstw przeciwko kobietom i dzieciom,w konieczności utworzenia służby kobiecej w Policji Państwowej widziała niezbędne narzędzie do walki z patologiami społecznymi wywodzącymi się z prostytucji oraz handlu kobietami i dziećmi.

Słusznie uważano, że policjantki, dzięki swoim cechom osobistym oraz odpowiedniemu szkoleniu, będą w stanie wprowadzić nowe metody działania do jednostek policyjnych - bardziej ludzkie i oparte w większym stopniu na dobru społecznym - przez co staną się nieodzownym elementem wspomagającym starania w celu zakresie zapobiegania przestępczości, jak również rehabilitacji przestępców. Wynikało to z założenia, że funkcjonariuszki lepiej będą rozumiały naturę tych przestępstw, zatem efektywniej będą je zwalczać. Wydaje się, że wpływ na tę decyzję o utworzeniu nowej formacji miała również szeroka emancypacja życia społecznego, a służba w Policji Państwowej kobiet była tego najlepszym dowodem.

Decyzja ówczesnego rządu była poparta względami historycznymi. Należy przypomnieć, że kobiety ramię w ramię z mężczyznami walczyły z bronią w ręku o wolność swojego kraju w latach zaborów, pierwszej wojny światowej, a także w czasie wojny bolszewickiej, dając dowody wybitnego bohaterstwa oraz poczucia odpowiedzialności. W uznaniu ich zasług na polu walki o niepodległość, Marszałek Piłsudski nadał kobietom w pierwszych latach istnienia Niepodległej Polski równe prawa oraz obowiązki. Z tego właśnie powodu rekrutacja kobiet do służb porządkowych nie sprawiała żadnych trudności, stanowiła wręcz w pewnym sensie potwierdzenie pewności, że kobiety sprostają postawionym przed nimi zadaniom. Ukazana jest również na niej historia 14 lat tworzenia się kobiecego korpusu oraz jego sukcesy, gdyż zgodnie z ówczesną opinią międzynarodową nasze policjantki były uznawane za najlepsze na świecie. Doskonałym przykładem tego był artykuł w brytyjskiej „Daily Express”, w którym nazwano komendantkę Policji Kobiecej – podkom. Stanisławę Paleolog „polską Joanną d’Arc”, podkreślając jej wkład w walkę z handlem ludźmi i wykorzystywaniem seksualnym kobiet.

Wystawą tą polska Policja nie tylko upamiętnia rok jubileuszu 95. rocznicy powołania Policji Kobiecej ale przede wszystkim kieruje szczególne wyrazy uznania dla wszystkich Pań funkcjonariuszek i pracownic cywilnych Policji. Mamy nadzieję, że przygotowana wystawa urozmaici i uatrakcyjni spacery po Łazienkach Królewskich, a przy okazji przybliży nostalgiczny czas Polski okresu międzywojennego. Najserdeczniej zapraszamy do zwiedzania ekspozycji!

(BEH-MP KGP)

  • Wystawa w Łazienkach Królewskich
  • Wystawa w Łazienkach Królewskich
  • Wystawa w Łazienkach Królewskich
  • Wystawa o Kobietach w Policji
  • Wystawa o Kobietach w Policji
  • Wystawa o Kobietach w Policji
Powrót na górę strony