Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Akt oskarżenia dotyczący zorganizowanej grupy przestępczej

Data publikacji 02.07.2020

Jest akt oskarżenia w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Polski oraz poza granicami naszego kraju. Jej członkowie, działającej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystywali krytycznego położenie kobiet. Przestępcy wprowadzali je w błąd odnośnie charakteru wykonywanej pracy, a później czerpali korzyści finansowe z uprawianej przez nie prostytucji. Kobiety były też sprzedawane innym osobom. W czerwcu bieżącego roku do Sądu Okręgowego w Lublinie został skierowany akt oskarżenia.

W lutym 2019 roku Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła śledztwo na podstawie materiałów uzyskanych przez policjantów Zespołu do Walki z Handlem Ludźmi Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Prowadzane postępowanie dotyczyło zorganizowanej grupy przestępczej, która działała w okresie od marca 2018 roku do sierpnia 2018 roku w województwach: lubelskim, podkarpackim, łódzkim i mazowieckim.  Jej członkowie wykorzystywali trudną sytuację materialną i życiową kobiet. Werbowali je wprowadzając w błąd co do warunków pracy i jej charakteru.

Jedną ze zwerbowanych kobiet była 22-letnia Polaka, która godząc się na pracę sądziła, że będzie opiekunką do dziecka. Kobieta przewożona był do różnych miejscowości na terenie czterech województw. Zapewniono jej zakwaterowanie, usługi fryzjerskie, odzież i lekarstwa. Później 22-latka była wykorzystywana w prostytucji przydrożnej. W maju 2018 roku została sprzedana za kwotę 5000 obywatelowi Bułgarii, który głodził pokrzywdzoną i wielokrotnie wykorzystywał seksualnie. 

W okresie od kwietnia 2019 roku do października 2019 roku policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przeprowadzili 6 realizacji na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego oraz kujawsko – pomorskiego. W efekcie naszych działań zatrzymano 7 osób (5 narodowości bułgarskiej oraz 2 narodowości polskiej).

Pięciu zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, handlu ludźmi oraz czerpania korzyści z uprawiania prostytucji, czyniąc sobie z tego procederu stałe źródło dochodu, natomiast dwóm osobom przedstawiono zarzuty dotyczące udzielenia pomocy w przerwaniu ciąży.

Wobec sześciu podejrzanych Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych aresztowań na okres trzech miesięcy, które kolejnymi postanowieniami sądu były sukcesywnie przedłużane. Wobec jednej podejrzanej prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju z jednoczesnym zatrzymaniem paszportu.

Sprawę zakończono aktem oskarżenia, który w czerwcu 2020 roku został przekazany do Sądu Okręgowego w Lublinie.

Powrót na górę strony