Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

5-latka pogryziona przez psa

Data publikacji 06.07.2020

Poddębiccy policjanci ustalają okoliczności zdarzenia, do którego doszło na terenie gminy Uniejów, gdzie pies pogryzł 5-letnie dziecko. Dziewczynka z raną twarzy została przewieziona do szpitala, gdzie została jej udzielona pomoc. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

5 lipca 2020 roku, po południu, 5-letnia dziewczynka została pogryziona przez psa. Dziecko doznało obrażeń twarzy. Przewieziono ją do łódzkiego szpitala, gdzie od razu trafiła pod opiekę lekarzy. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci, którzy pojechali pod wskazany adres ustalili, że na prywatnej posesji odbywało się spotkanie rodzinne. Bawiąca się na posesji dziewczynka z niewyjaśnionych przyczyn, została ugryziona przez psa, należącego do uczestników spotkania. Kiedy doszło do nieszczęśliwego wypadku, wszyscy przebywali wewnątrz domu. Dziecko było pod opieką babci.

Z zebranych dotychczas informacji wynika, że dziewczynka znała psa i nigdy wcześniej nie atakował dzieci. Funkcjonariusze ustalili także, że pies był szczepiony przeciw wściekliźnie. Dokładne okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniane.

Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Skutki zachowań psów wynikają najczęściej z błędów popełnianych przez ludzi - np. chowanie nieodpowiedniej rasy psa w domu, nieprzestrzeganie terminów szczepień, niewłaściwe warunki bytowe, brak szkoleń i dyscypliny. Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do tragedii!

Podstawowe zasady dotyczące trzymania psa oraz obowiązki, jakie musi spełnić jego właściciel

Odpowiednie pilnowanie swoich czworonogów

USTAWA z dnia 16 września 2011 r."o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach", oraz ustawa z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń, nakładają na właściciela czworonogów obowiązku należytej kontroli swojego psa, udając się z nim w miejsca ogólnodostępne.

Właściciel nie może wypuścić swojego czworonoga jak mu się tylko podoba. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada bowiem na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń:

Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Dla przyjęcia odpowiedzialności za to wykroczenie, obojętne pozostaje czy posiadacz psa nie zachował należytej ostrożności z winy umyślnej czy nieumyślnej. Zwykła ostrożność obejmuje przeciętne środki ostrożności, związane z trzymaniem danego zwierzęcia, przy czym będą one zróżnicowane w zależności od gatunku zwierzęcia i przede wszystkim od stopnia niebezpieczeństwa, jakie zwierzę może stwarzać. Konkretne środki ostrożności mogą wynikać z ustawy jak i prawa miejscowego. Dlatego też wyraźny obowiązek wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu częściej znajdziemy w stosownych uchwałach Rady Miasta/Gminy.

Nakazy co do sposobu trzymania psa na smyczy lub w kagańcu może ponadto wynikać z regulaminów wewnętrznych przewoźników (dotyczy to np. większości komunikacji miejskich i zbiorowych), obiektów sportowych czy centrów handlowych. Regulamin taki może przewidywać własną sankcję finansową za nieprzestrzeganie jego postanowień.

Kolejnym ważnym elementem, na który należy zwrócić uwagę jest wyprowadzanie psów do lasu. Bardzo częstą praktyką stosowaną przez właścicieli psów jest puszczanie ich wolno po lesie. I tę kwestię regulują przepisy kodeksu wykroczeń a w szczególności art. 166.

Art. 166. Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany.

Pogryzienie

Niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psa może doprowadzić do wyrządzenia szkody innej osobie. Najczęściej ta szkoda ma postać uszkodzenia rzeczy, ale coraz częściej słyszymy o przypadku poważnego pogryzienia dziecka czy nawet dorosłej osoby. W zależności od skutków właściciela może spotkać mniej lub bardziej surowa odpowiedzialność karna.

Jeśli w wyniku niedopilnowania psa dojdzie do zniszczenia rzeczy (np. rozerwanie ubrania, wybicie szyby, jak również zagryzienie innego zwierzęcia) – posiadacz, który nie wywiązał się z właściwego trzymania psa poniesie odpowiedzialność karną uzależnioną od wartości wyrządzonej szkody.

Kontrole dzielnicowych

Policjanci apelują do właścicieli czworonogów o odpowiedzialne postępowanie ze zwierzętami i odpowiednią opiekę nad nimi. W szczególności zwracanie uwagi na właściwe zabezpieczenie kojców, ogrodzeń oraz aktualne szczepienia ochronne. Przypominamy przy okazji, że łańcuch, na którym uwiązany jest pies, musi mieć co najmniej 3 metry długości. Wszystkie te aspekty będą sprawdzali dzielnicowi w ramach obchodu swojego rejonu.

(KWP w Łodzi / mw)

Powrót na górę strony
Polska Policja