Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzkie obchody Święta Policji w województwie kujawsko-pomorskim

Data publikacji 16.07.2020

Wojewódzkie obchody Święta Policji w kujawsko-pomorskiem odbyły się, z uwagi na pandemię, w bardzo kameralnym gronie, w Bydgoszczy. Wśród zaproszonych na uroczystość obecni byli Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Zbigniew Ostrowski i Wiceprezydent Bydgoszczy Pan Mirosław Kozłowicz.

Tegoroczne obchody Święta Policji w kujawsko-pomorskiem zapoczątkowało złożenie wieńców i zapalenie znicza przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Piotra Leciejewskiego wraz z Zastępcami pod Tablicą Pamięci po poległych na służbie policjantach. Tablica ta ma szczególny charakter. Upamiętnia bowiem ”… 5000 Policjantów, jeńców obozu w Ostaszkowie zamordowanych wiosną 1940 roku przez NKWD w Kalininie (Twerze) i pogrzebanych w Miednoje…”.

Oficjalną część uroczystości rozpoczęła msza święta, która odbyła się w parafii katedralnej pw. św. Marcina i Mikołaja. Msza celebrowana była przez Ordynariusza  Diecezji Bydgoskiej Biskupa Jana Tyrawę.

Kolejnym punktem obchodów policyjnego święta było wręczenie odznaczeń. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości odbył się uroczysty apel, podczas którego nastąpiło wręczenie kujawsko-pomorskim policjantom i pracownikom Policji odznaczeń i medali, a także nominacji na wyższe stopnie służbowe.

W trakcie uroczystości wręczono Brązowy Medal za Zasługi dla Policji przyznany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu Kierownikowi Działu Usług Medycznych i Szkoleń w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji.

Po zakończeniu wręczania odznaczeń i awansów odczytano List Gratulacyjny adresowany do kujawsko-pomorskich policjantów i pracowników Policji od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego.

W dalszej części uroczystości głos zabrał Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, który w sposób szczególny podziękował policjantom i pracownikom Policji za pracę w czasie pandemii.

Następnie, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Piotr Leciejewski odczytał okolicznościowy list od Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka, a następnie skierował słowa podziękowania, za służbę i pracę, do policjantów i pracowników Policji oraz pogartulował wyróżnionym i awansowanym.

- Cytując słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości” wspomnę, że dzisiejsze uroczystości rozpoczęliśmy złożeniem hołdu pod Tablicą Pamięci po poległych na służbie policjantach – powiedział insp. Piotr Leciejewski.

Na koniec głos zabrali Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Zbigniew Ostrowski i Przewodniczący NSZZ Policjantów podinsp. Piotr Kujawa, którzy złożyli podziękowania i okolicznościowe gratulacje odznaczonym, awansowanym, ale także wszystkim policjantom i pracownikom Policji z okazji Święta Policji, które przypada w dniu 24 lipca.

Z okazji Święta Policji na wyższe stopnie służbowe awansowało w całym województwie 1487 policjantów. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, z okazji Święta Policji, przyznał Medale za Długoletnią Służbę, natomiast Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Odznaki „Zasłużony Policjant”. W sumie medali i odznaczeń przyznano łącznie 103 policjantom i pracownikom Policji.

Święto Policji w Bydgoszczy

Święto Policji w Brodnicy

Święto Policji w Inowrocławiu

Święto Policji w Radziejowie

Święto Policji w Lipnie

Święto Policji we Włocławku

Święto Policji w Tucholi

Święto Policji w Nakle

Święto Policji w Aleksandrowie

Święto Policji w Grudziądzu

Święto Policji w Wąbrzeźnie

Święto Policji w Chełmnie

Święto Policji w Toruniu

Święto Policji w Lipnie

Świeto Policji w Świeciu

Święto Policji w Mogilnie

Święto Policji w Golubiu-Dobrzyniu

Święto Policji w Żninie

 • Komendant i Zastępcy przed Tablicą Pamię,eci
 • Sztandar przed ołtarzem.
 • Szef policji i Wojewoda w kościele.
 • Biskup podczas kazania.
 • Wprowadzenie sztandaru.
 • Sztandar KWP w Bydgoszczy.
 • Wręczenie odznaczeń.
 • Wręczenie Medalu.
 • Wręczenie odznaczeń.
 • Przemówienie Wojewody.
 • Przemówienie Szefa Policji.
 • Przemówienie Wicemarszałka Województwa.
 • Złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości.
Powrót na górę strony