Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nordycki Oficer Łącznikowy uhonorowany medalem za zasługi dla Policji

W Komendzie Głównej Policji odbyła się dzisiaj uroczystość wręczenia Medalu za Zasługi dla Policji dla Tora Espena Hagi, Nordyckiego Oficera Łącznikowego przy Ambasadzie Królestwa Norwegii w Warszawie. Nagrodzony zaangażowany był w rozwój relacji pomiędzy polską Policją, a organami ścigania państw skandynawskich. Efektem współpracy były skutecznie podejmowane działania organów ścigania wymierzone przeciw różnym formom przestępczości zorganizowanej.

Wręczenie odznaczenia zbiega się w czasie z zakończeniem misji Nordyckiego Oficera Łącznikowego w Polsce. W ciągu 4 ostatnich lat brał on czynny udział we wspieraniu polskiej Policji w przedsięwzięciach z zakresu przeciwdziałania przestępczości narkotykowej i kryminalnej, obejmującej między innymi zwalczanie nielegalnego handlu bronią palną oraz działalności mobilnych zorganizowanych grup przestępczych, które na terytorium krajów skandynawskich zajmują się kradzieżą pojazdów luksusowych, transportowych, rolniczych oraz maszyn budowlanych. Nie do przecenienia jest rola Nordyckiego Oficera Łącznikowego w procesie przekazywania informacji kryminalnej. To dzięki jego pośrednictwu norweskie organy ścigania zostały powiadomione o transportach towarów akcyzowych przewożonych na teren państw skandynawskich. Doskonała współpraca na poziomie operacyjnym przyniosła efekty w postaci licznych zabezpieczeń produktów akcyzowych przez skandynawskie służby. W toku swojej misji Tor Espen Haga otwierał przed polskimi policjantami perspektywy efektywnej współpracy o wymiarze międzynarodowym. Zaangażowani w tę współpracę byli zwłaszcza funkcjonariusze Centralnego Biura śledczego Policji, których udział we wspólnych przedsięwzięciach przyczyniał się do budowania pozytywnego wizerunku całej formacji zagranicą.

Podczas dzisiejszej uroczystości Tora Espena Hagę odznaczył Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Kamil Bracha. W swoim przemówieniu Zastępca Komendanta Głównego podkreślił zasługi wyróżnionego dla budowania więzi współpracy z polską Policją, podziękował za wspólne przedsięwzięcia oraz życzył dalszych sukcesów zawodowych. Wyraził także nadzieję na kolejne nominacje policyjnymi medalami, zaznaczając tym samym wolę kontynuowania współpracy w przyszłości.

Odznaczony w swoim słowie do zebranych podziękował za 4-letni pobyt w Polsce podkreślając, że był to szczególny czas tak w wymiarze zawodowym, jak i osobistym, a tym co pozostanie na trwale w jego pamięci to otwartość, życzliwość i kooperacyjne zdolności prezentowane przez polskich funkcjonariuszy.

W tej szczególnej uroczystości udział wzięli także Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, insp. Paweł Półtorzycki, oraz reprezentanci wybranych Biur KGP, w tym Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, insp. Paulina Filipowiak, Dyrektor Biura Kryminalnego, insp. Grzegorz Napiórkowski oraz reprezentujący Biuro dw. z Cyberprzestępczością mł. insp. Bogdan Dominiczak.

(BMWP KGP/ mw / foto: Marek Krupa Gabinet KGP)

Powrót na górę strony