Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta polskiej Policji

Data publikacji 24.07.2020

24 lipca to data szczególna dla funkcjonariuszy. Data święta polskiej Policji. W tym roku minęło 30 lat od wejścia w życie Ustawy o Policji, obchodzimy też 95. rocznicę powołania Policji Kobiecej, rocznice powstania obchodzą również szkoły policyjne, związki zawodowe, Policja wodna. Jest to rok szczególny i wiele okazji do świętowania, jednak z uwagi na pandemię koronawirusa, tegoroczne święto i uroczystości z nim związane mają skromniejszy charakter i bierze w nich udział mniejsza, niż w latach ubiegłych liczba gości. Niemniej, uroczystość jak zawsze jest okazją, aby awansować policjantów na wyższe stopnie i wyróżnić najbardziej zasłużonych, a także podziękować policjantom i pracownikom Policji za ich służbę i zaangażowanie.

Uroczystości Święta Policji zainicjowane zostały 24 lipca br. przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” oraz przed Tablicą upamiętniającą Poległych Policjantów w Komendzie Głównej Policji, gdzie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński wspólnie z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem i jego zastępcami poprzez symboliczne zapalenie zniczy oraz złożenie kwiatów, oddali hołd poległym policjantom, jak również policjantom II Rzeczypospolitej Polskiej, zamordowanym w Twerze i pochowanym na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

Następnie punktualnie o godzinie 10:00, przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP, złożeniem meldunku Komendantowi Głównemu Policji przez dowódcę uroczystości rozpoczęła się uroczysta zbiórka. Po przeglądzie Kompanii Reprezentacyjnej Polskiej Policji, odegrano i odśpiewano Hymn Państwowy.

W uroczystości udział wzięło kierownictwo Policji z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem na czele, jego zastępcy: nadinsp. Dariusz Augustyniak, nadinsp. Kamil Bracha i insp. Tomasz Szymański, dyrektorzy KGP, Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", przedstawiciele związków zawodowych Policji i pracowników cywilnych, przedstawiciele duchowieństwa oraz zaproszeni goście, m.in. Ambasador Gruzji w Polce Pan Illia Darchiashvili i Pan Płk George Gamsakhurdia pełniący funkcję Attache ds. Policji przy Ambasadzie Gruzji w Polsce.

Podczas uroczystej zbiórki wręczenia medali, odznaczeń i mianowań na wyższe stopnie policyjne dokonał Komendant Główny Policji. gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Odznaczono w sumie 48 osób. Wręczono m.in. Brązowy Krzyż Zasługi, osiem osób odznaczonych zostało Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, siedem Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, a dziesięć Medalem Brązowym. Wręczono także dwie Złote, dwie Srebrne i dziewięć Brązowych Odznak Zasłużony Policjant. Dwie osoby także wyróżniono Złotym Medalem za Zasługi dla Policji, dwie Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Policji, a pięć Brązowym.

Naturalnie byli to jedynie przedstawiciele ogromnej grupy wyróżnionych, bowiem w tym roku Prezydent RP, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego Krzyżem Zasługi za Dzielność odznaczył jedną osobę, za zasługi w działalności na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczył 3 osoby, Brązowym Krzyżem Zasługi 27 osób. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę odznaczono 231 osób, Medalem Srebrnym 816 osób i Medalem Brązowym 347 osób. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 141 funkcjonariuszy otrzymało złote, 351 srebrne i 985 brązowe Odznaki Zasłużony Policjant. Zaś za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji złotym, srebrnym lub brązowym Medalem Za Zasługi dla Policji udekorowano 221 osób.

Następnie Komendant Główny Policji wręczył policjantkom i policjantom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Rozkazem Personalnym Komendanta Głównego Policji z dniem 24 lipca 2020 r. mianowanych zostało: w korpusie oficerów starszych Policji – 643 funkcjonariuszy, w korpusie oficerów młodszych Policji – 65 funkcjonariuszy, w korpusie aspirantów Policji – 90 funkcjonariuszy, w korpusie podoficerów Policji – 32 funkcjonariuszy i w korpusie szeregowych Policji – 2 funkcjonariuszy.

Podczas uroczystości Szef Policji wręczył Srebrny Medal Za Zasługi dla Policji Panu Płk Georgeowi Gamsakhurdia od wielu lat pełniącemu funkcję Attache ds. Policji przy Ambasadzie Gruzji w Polsce. Jego unikalna wiedza, doświadczenie zawodowe oraz osobiste zaangażowanie, w zakresie międzynarodowej współpracy organów ścigania (wymiana informacji policyjnych, współpraca szkoleniowa, etc.), przyczyniają się do budowy właściwych, przyjaznych i otwartych relacji między obydwoma Państwami oraz ścisłej współpracy policyjnej.

Pan Pułkownik wydatnie wspiera działania polskiej Policji w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, szczególnie dotyczących przestępczości z udziałem obywateli krajów Europy Środkowej i Wschodniej w Polsce. Przykładem takich działań jest udział płk. George Gamsakhurdia w zatrzymaniu na terenie Trójmiasta, w dniu 17 lipca 2020 r., poszukiwanego przez wymiar sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej Olega P. (niebezpiecznego, impulsywnego oraz uzbrojonego w broń palną mężczyzny) – lidera organizacji przestępczej działającej na terenie Rosji i innych krajów, zajmującej się przemytem narkotyków, kradzieżami samochodów, włamaniami oraz wymuszeniami. Dzięki szczegółowym ustaleniom dokonanym przez Pana Pułkownika, policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku dokonali zatrzymania tego mężczyzny.

Dzięki osobistemu udziałowi płk. George Gamsakhurdia w opisanych powyżej działaniach cała realizacja przebiegła w sposób sprawny i bezpieczny dla osób postronnych.

W swoim przemówieniu Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk przypomniał wszystkim obecnym, dlaczego spotkanie przed Tablicą upamiętniającą Poległych Policjantów ma ogromne znaczenie: - 101 lat później od czasów, gdy utworzono Policję Państwową, spotykamy się w miejscu dla polskiej Policji niezwykłym, przy Obelisku "Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska". Nie mogliśmy spotkać się w tym roku jak co roku, w kwietniu aby oddać hołd tysiącom pomordowanych polskich policjantów. Pomordowanych tylko i wyłącznie dlatego, że nie chcieli poddać się bolszewickiej doktrynacji i do końca zostali patriotami walcząc o niepodległą Polskę, ale to nie znaczy, że o nich zapomnieliśmy i dzisiaj ten hołd oddajemy w sposób szczególny, oddajemy wszystkim tym, którzy zostali bestialsko zamordowani. Jak podkreślił szef Policji hołd oddajemy też ich najbliższym, którzy przez dziesiątki lat walczyli o prawdę o losie swoich bliskich, walczyli o prawdę o zbrodni katyńskiej. - Nisko im się kłaniam w imieniu wszystkich polskich policjantów – powiedział.

W swoim przemówieniu Komendant Główny Policji podkreślił jak niezwykle ważny jest ten rok dla polskiej Policji z racji wielu jubileuszów, jednym z nich jest to, że dokładnie 30 lat temu po przemianach ustrojowych w Polsce, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o Policji. 6 kwietnia 1990 r., trzydzieści lat temu zaczęła się transformacja i zmiana Milicji w polską Policję: - Dziś trzydzieści lat później z pewnością jesteśmy zupełnie inną formacją, niezwykle nowoczesną i profesjonalną. Jako Komendant Główny Policji chcę powiedzieć, że jestem dumny, że stoję na jej czele, że stoję na czele formacji, której służą tak wspaniali ludzie jak Wy. Nisko Wam się kłaniam i dziękuje za codzienną służbę i pracę – powiedział gen. insp. Jarosław Szymczyk. - Przez te trzydzieści lat kłaniam się nisko wszystkim tym, którzy zakładali policyjne mundury, którzy dążyli do tego, aby Policja była bardziej profesjonalna, ale przede wszystkim, żeby była coraz bliżej ludzi, żebyśmy służyli naszym obywatelom. Jak podkreślił szef Policji: - To co dzisiaj mówią nasi mieszkańcy, te rekordowo wysokie wskaźniki ocen funkcjonowania polskiej Policji i poczucia bezpieczeństwa, są najpiękniejszą nagrodą dla wszystkich tych, którzy przez trzydzieści lat służyli i służą, pracowali i pracują w polskiej Policji. Wielkie słowa wdzięczności i uznania dla każdego pracownika, dla każdego policjanta.

Komendant przypomniał, że to również rok jubileuszu związków zawodowych, gdyż 30 lat temu po przemianach powstały związki policyjne i cywilne i choć nie brakowało sytuacji spornych i odmiennych zdań, to zawsze dążono w tym samym kierunku dla dobra Polskiej Policji, dla dobra polskich policjantów, dla dobra pracowników polskiej Policji: - Za tą konstruktywną współpracę bardzo serdecznie i gorąco związkom zawodowym chciałbym podziękować - powiedział.

Szef Policji podkreślił, że w tym roku przypada również niezwykły jubileusz dla Pań, które służą i pracują w polskiej Policji, bo to właśnie 95 lat temu utworzono Policję Kobiecą. Wówczas Pań wstąpiło do służby zaledwie 30, dziś policyjne mundury nosi ponad 16 tysięcy kobiet i praktycznie nie ma takiego obszaru funkcjonowania polskiej Policji, w którym nie spotkalibyśmy Pań, ale też jeszcze większą rzeszę stanowią Panie Pracownice polskiej Policji - ponad 18 tysięcy: - Nieoceniona, często niezauważalna praca pracowników cywilnych, zdecydowanej większości Pań, ale jakże ważna, jakże istotna, jakże potrzebna.

Komendant Główny Policji w sposób szczególny pokłonił się też wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Komendy Głównej Policji: - Przychodzi nam przechodzić przez sytuacje trudne, ale też nie brakuje chwil pięknych i myślę, że ta dzisiejsza uroczystość tutaj przed gmachem Komendy Głównej Policji, jest tą chwilą piękną, w której możemy sobie powiedzieć zrobiliśmy wspólnie po raz kolejny kawał dobrej roboty.

Jak powiedział gen. insp. Jarosław Szymczyk okres pandemii, który zmienił świat, zmienił Polskę, wymusił na Policji szereg dodatkowych zadań - nikt nie zwolnił funkcjonariuszy z tych podstawowych, codziennych, które musieli realizować, ale dołożono Policji tych zadań bardzo dużo: - Wszyscy mieliśmy ogromną świadomość tego jak ważne są te zadania i jak ważne jest to abyśmy stanęli na ich wysokości i jestem dumny z tego jak każdego dnia realizowaliście swoje obowiązki, w tym najbardziej gorącym okresie pandemii.

- Nisko kłaniam się wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom, którzy nie bacząc na godziny służby, na zagrożenie, na dodatkowe obawy, które się pojawiają u siebie i u najbliższych, stawiali się do pracy i służby i w sposób wzorowy, i z pełnym zaangażowaniem realizowali swoje obowiązki. Dziękuje Wam za cały ten mijający rok naprawdę mam dla Was przeogromny szacunek. Nisko się Wam kłaniam – podkreślił Komendant Główny Policji.

Na zakończenie swojego przemówienia szef Policji pogratulował serdecznie wszystkim odznaczonym, wyróżnionym i awansowanym: - Życzę Wam dalszych sukcesów, wielu takich pięknych chwil w pracy i służbie, ale przede wszystkim proszę Was o to abyśmy z niesłabnącą determinacją robili wszystko, aby te oceny płynące ze strony tych, dla których pełnimy służbę, mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej, ciągle były na bardzo wysokim poziomie. Taka jest nasza rola, takie jest nasze zadanie, to jest nasz obowiązek.

Po przemówieniu dowódca uroczystości złożył meldunek Komendantowi Głównemu Policji o zakończeniu uroczystości, którą swoim brzmieniem uświetniała Orkiestra Reprezentacyjna Policji.

KGP mw / foto: Paweł Ostaszewski, foto z drona: Piotr Maciejczak, filmy: Konrad Bucholc / Biuro Komunikacji Społecznej KGP)

 • Komendant Główny Policji i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zastępcy Komendanta Głównego Policji składają wieniec kwiatów pod obeliskiem
 • Komendant Główny Policji i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zastępcy Komendanta Głównego Policji składają wieniec kwiatów pod obeliskiem
 • Komendant Główny Policji i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zastępcy Komendanta Głównego Policji przed obeliskiem
 • dwaj policjanci z orkiestry reprezentacyjnej policji, jeden z nich gra na trąbce
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji składa wieniec kwiatów pod obeliskiem
 • Komendant Główny Policji i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zastępcy Komendanta Głównego Policji składają wieniec kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych policjantów
 • Komendant Główny Policji i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zastępcy Komendanta Głównego Policji składają wieniec kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych policjantów
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji i składa wieniec kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych policjantów
 • dwaj policjanci na warcie honorowej przy tablicy upamiętniającą poległych policjantów
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP
 • Obchody Święta Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP

Opis filmu: uroczyste złożenie wieńca przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” w Komendzie Głównej Policji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i kierownictwo polskiej Policji

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 8.78 MB)

Opis filmu: złożenie meldunku Komendantowi Głównemu Policji przez dowódcę uroczystości oraz wręczenie medali, odznaczeń i mianowań na wyższe stopnie policyjne z okazji Święta Policji

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 7.89 MB)

Powrót na górę strony