Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wystawa Policja Kobieca

Data publikacji 24.07.2020

W tym roku w czasie policyjnego święta szczególnie honorowane są funkcjonariuszki policji bowiem w 2020 r. przypada 95. rocznica powołania Policji Kobiecej. Z tej okazji BEH-MP KGP przygotowało ekspozycję poświęconą początkom żeńskiej formacji w czasie międzywojnia.

Nadto należy mieć na uwadze, że Policja Kobieca, stała się jednym z symboli PP. Na ekspozycji prezentowane są pamiątki i dokumenty po pionierkach żeńskiej formacji. Ukazany został również kontekst utworzenia Referatu Policji Kobiecej, gdyż wówczas nierząd i przestępstwa przeciw kobietom i dzieciom stanowiły jedną z głównych patologii społecznych, a właśnie do walki z nimi powołano Policję Kobiecą. Wystawa dokumentuje zarówno kryteria wyboru pierwszych kandydatek, historię ich szkolenia, umundurowania, uzbrojenia oraz służby.

Kierujemy wyrazy wdzięczności dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za użyczenie muzealiów uatrakcyjniających naszą wystawę. Z okazji dnia świątecznego KGP odwiedziła pani Iwona Dornarowicz, krewna kom. Stanisławy F. Paleolog, twórczyni Policji Kobiecej.

BEH-MP KGP

  • wizyta w sali im. Pani Paleolog
  • zwiedzanie wystawy
  • mundur policjantki okresu międzywojennego
  • tablica poświęcona Komendantce
  • podpis w księdze pamiątkowej
  • okładka książki p. Paleolog
Powrót na górę strony