Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KMZB w Małopolsce cieszy się dużą popularnością wśród społeczeństwa

Data publikacji 27.07.2020

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na trwałe wpisała się już w świadomość naszego społeczeństwa, jako kolejny sposób kontaktu z Policją. Mieszkańcy Małopolski chcą mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w swojej okolicy i dlatego chętnie korzystają z tego narzędzia.

Od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB), tj. od września 2016 roku mieszkańcy Małopolski zgłosili na mapę już ponad 200 000 zagrożeń, z czego 103 000 zgłoszeń zostało potwierdzone. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w kategoriach: nieprawidłowe parkowanie – 91007 (ok 46% wszystkich zgłoszeń), przekroczenie dozwolonej prędkości – 40285 (ok 20%) oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 19961 (ok 10%). Najwyższą liczbę potwierdzonych zgłoszeń (ok. 66%) zaliczyła kategoria dotycząca nieprawidłowego parkowania.

Lista 27 kategorii, jakie można zgłosić na KMZB: nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości, niewłaściwa infrastruktura drogowa, miejsca niebezpieczne na wodach, nielegalne rajdy samochodowe, akty wandalizmu, dzikie wysypiska śmieci, poruszanie się po terenach leśnych quadami, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, zła organizacja ruchu drogowego, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, wałęsające się bezpańskie psy, miejsca niebezpieczne na terenach wodnych, wypalanie traw, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, niestrzeżone przejście przez tory, żebractwo, osoba bezdomna wymagająca pomocy, dzikie kąpieliska, niszczenie zieleni, miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej, niestrzeżony przejazd kolejowy, nielegalna wycinka drzew, używanie środków odurzających, kłusownictwo, znęcanie się nad zwierzętami, utonięcia.

Nie zapominajmy jednak, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy potrzebie zgłaszania pilnej interwencji Policji. W tych przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112

(KWP w Krakowie/js)

Powrót na górę strony