Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne zatrzymania w sprawie wielomilionowej „karuzeli podatkowej”

Data publikacji 04.08.2020

Policjanci z KWP w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, zatrzymali kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT na szkodę Skarbu Państwa. Cztery zatrzymane osoby usłyszały już prokuratorskie zarzuty. Dwie z nich trafiły do aresztu. Wartość uszczupleń podatkowych w całej wielowątkowej sprawie, prowadzonej od 2018 roku pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach, szacowana jest na co najmniej 35 milionów złotych.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, zatrzymali kolejne cztery osoby w sprawie dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT. Zatrzymani, to mieszkańcy województw śląskiego i lubuskiego. Wszyscy zostali zatrzymani w miejscach zamieszkania. Policjanci dokonali także przeszukań tych miejsc i zabezpieczyli dokumentację potwierdzającą przestępczą działalność.

Zatrzymane osoby trafiły do policyjnego aresztu, a następnie zostały doprowadzane do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było uszczuplenie należności podatkowych, kwalifikowane z art. 258 § 1 kodeksu karnego. Ponadto zatrzymani są podejrzani o popełnienie przestępstw skarbowych polegających na podrabianiu i wprowadzaniu do ewidencji księgowo-skarbowej poświadczających nieprawdę faktur VAT, pozorujących wewnątrzwspólnotowy obrót sprzętem elektronicznym. Tak sfałszowaną dokumentację podejrzani przedkładali urzędom skarbowym, dzięki czemu doprowadzili do uszczupleń podatkowych w zakresie podatku VAT, wykorzystując mechanizm tzw. karuzeli podatkowej. Czyny te zagrożone są karą wieloletniego pozbawienia wolności. W wyniku przestępczej działalności podejrzanych doszło do uszczupleń podatkowych na kwotę około 13,5 miliona złotych.

Dwaj zatrzymani w sprawie mężczyźni w wieku 51 i 31 lat zostali już tymczasowo aresztowani. Natomiast wobec pozostałych podejrzanych: 51-letniego mężczyzny i 34-letniej kobiety, prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów Policji, zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz zakazu opuszczania kraju.

Jest to kolejna realizacja w wielowątkowej sprawie prowadzonej od 2018 roku pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach. Wartość uszczupleń podatkowych w całym procederze szacowana jest na co najmniej 35 milionów złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczono kolejnych zatrzymań.

  • Policjanci prowadzą zatrzymaną kobietę.
  • Policjanci prowadzą zatrzymaną kobietę.
  • Policjanci prowadzą zatrzymaną kobietę.
  • Zdjęcie kolorowe. Funkcjonariusz Kas w trakcie czynności służbowych i doprowadzenia osoby
  • Zdjęcie kolorowe. Funkcjonariusz Kas w trakcie czynności służbowych i doprowadzenia osoby
  • Zdjęcie kolorowe. Funkcjonariusz Kas w trakcie czynności służbowych i doprowadzenia osoby

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 20.15 MB)

Powrót na górę strony