Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko Komendanta Głównego Policji

Data publikacji 11.08.2020

Odpowiedź Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka w związku z pismem z dnia 8 sierpnia 2020 r. Pana Borysa Budki, Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska w sprawie działań Policji w związku z protestem w dniu 7 sierpnia 2020 r.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

 

Warszawa,11 sierpnia 2020 r.

 

Pan

Borys Budka

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego
Koalicja Obywatelska
— Platforma Obywatelska, Nowoczesna,
Inicjatywa Polska, Zieloni

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

 

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 8 sierpnia 2020 r. w sprawie działań Policji związanych z protestem w dniu 7 sierpnia 2020 r. w Warszawie, z zadowoleniem przyjmuję Pana stanowisko w kwestii oddzielenia funkcjonowania Policji od szeroko rozumianej polityki, które w pełni podzielam. Właśnie z tego powodu za niestosowne uznaję Pana „żądanie” spotkania ze mną w siedzibie Komendy Głównej Policji. Takie żądanie, wyartykułowane przez Pana jako Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego, odbieram nie inaczej niż jako próbę politycznego wpływania na działanie kierowanej przeze mnie formacji. W żaden sposób nie zmienia to faktu mojej pełnej odpowiedzialności za działania podległych mi funkcjonariuszy, której nigdy nie unikałem i tym razem również nie zamierzam. Właściwym miejscem do prezentacji stanowiska Komendanta Głównego Policji wydaje się być jednak Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, w której mogliby uczestniczyć przedstawiciele wszystkich ugrupowań parlamentarnych.

Rozumiem, że formułując w swoim piśmie zarzuty dotyczące jak Pan to ujął „poważnych nieprawidłowości w działaniach funkcjonariuszy Policji” i upubliczniając swoje stanowisko poprzez publikację skierowanego do mnie listu w mediach, złożył Pan lub zamierza złożyć do właściwej jednostki organizacyjnej prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wraz z dowodami uprawdopodobniającymi ferowane oskarżenia, tak aby powołany do tego organ mógł przeprowadzić postępowanie w tej sprawie.

Ufam, że podzieli Pan mój pogląd, iż to właśnie prokuratorskie bądź sądowe decyzje oraz posiedzenie Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych powinny służyć obiektywnemu i ostatecznemu zweryfikowaniu formułowanych przez Pana zarzutów.

Tymczasem w załączeniu przesyłam Panu krótki fragment z bogatego materiału filmowego, który pozostaje w dyspozycji Policji, licząc, iż jego analiza pozwoli Panu na obiektywne spojrzenie na wydarzenia mające w samym centrum Warszawy 7 sierpnia 2020 r.

Wierzę, że materiał ten, który w zdecydowanie większym wymiarze jestem gotowy zaprezentować w trakcie posiedzenia wspomnianej wyżej Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych pozwoli Panu oprzeć się na faktach, a nie — co sam Pan przyznaje — na „doniesieniach medialnych” czy też „odniesionych wrażeniach”. W szczególności powinien on ułatwić Panu obiektywną ocenę tego, kto w trakcie przedmiotowego protestu prezentował „agresywną postawę”

Szanując osobę Pana Przewodniczącego wyrażam głęboką nadzieję, iż jest Pan w stanie spowodować zaprzestanie nieuzasadnionych politycznych ataków na polskich Policjantów, którzy każdego dnia narażając własne życie i zdrowie, stają na straży bezpieczeństwa Polski i Polaków oraz przestrzegania prawa i porządku w naszej Ojczyźnie.
 

Z poważaniem,

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

Powrót na górę strony