Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP w Lublinie nominowana do odznaczenia „Amicus WSEI”

Data publikacji 03.09.2020

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Artur Bielecki otrzymał dzisiaj z rąk prorektora WSEI dr Mariusza Paździora nominację dla KWP w Lublinie do odznaczenia „Amicus WSEI – zasłużony dla Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie”.

Dzisiaj Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Artur Bielecki otrzymał z rąk prorektora WSEI dr Mariusza Paździora nominację dla KWP w Lublinie do odznaczenia „Amicus WSEI – zasłużony dla Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie”. Wyróżnienie zostało ustanowione w roku obchodów 20-lecia Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie i będzie wręczane po raz pierwszy na uroczystej Gali Jubileuszowej w CSK w Lublinie.

komendant KWP w Lublinie i prorektor podczas wręczania nominacji

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ma podpisane dwa porozumienia z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Pierwsze dotyczy współdziałania w zakresie organizacji bezpieczeństwa na terenie uczelni. Z kolei drugie określa ramowe zasady wzajemnej współpracy pomiędzy KWP w Lublinie a Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Na mocy podpisanego porozumienia uczelnia zobowiązuje się do:

 • zapraszania przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie do udziału w pracach Wydziałowych Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia, celem dostosowania programów kształcenia do potrzeb pracodawców na kierunkach dla których doświadczenie, potencjał merytoryczny może mieć znaczenie;
 • współpracy przy organizacji praktyk, staży dla studentów Uczelni;
 • wyznaczenia wykwalifikowanej kadry pracowników administracyjnych i nauczycieli akademickich WSEI do realizacji każdego z zadań wynikających z umowy;
 • umieszczenia na stronie internetowej Uczelni i tablicach informacyjnych informacji o Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie z linkiem do strony WWW;
 • udostępnienia laboratoriów specjalistycznych dla potrzeby realizacji zadań wynikających ze współpracy objętej niniejszą umową;
 • wspólnej organizacji seminariów, konferencji, uwzględniających tematykę mogącą być przedmiotem wspólnych przedsięwzięć;
 • współpracy przy realizacji programów mających na celu poprawę bezpieczeństwa obcokrajowców w Lublinie;
 • pozyskiwanie środków finansowych na wspólne inicjatywy.

Natomiast Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie zobowiązuje się do:

 • współpracy przy organizacji praktyk, staży dla studentów Uczelni;
 • włączania ekspertów do procesu dydaktycznego w obszarach związanych z bezpieczeństwem,  mających wpływ na kształcenie służb mundurowych;
 • umieszczenia na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i tablicach informacyjnych informacji o inicjatywach podejmowanych wspólnie z Uczelnią;
 • współpracy z Uczelnią w zakresie podejmowanych działań prewencyjnych związanych z bezpieczeństwem obywateli i studentów obcokrajowców studiujących na Uczelni.

K.K.

Powrót na górę strony
Polska Policja