Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie policjantów z Polski i Czech

Data publikacji 04.09.2020

W ramach mikroprojektu „Rozważny pieszy pogranicza polsko-czeskiego” - „Opatrný chodec polsko-českého příhraničí”, odbyło się spotkanie policjantów z Polski i Czech. W Głubczycach wspólnie pracowali funkcjonariusze i pracownicy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach oraz z czeskiej komendy w Jeseniku. Projekt ma charakter profilaktyczny i nakierowany jest na bezpieczeństwo w ruchu przygranicznym.

Na początku września w Komendzie Powiatowej Policji w Głubczycach odbyło się spotkanie robocze, w którym  wzięli udział funkcjonariusze i pracownicy Policji z Polski i Czech. Uczestnicy reprezentowali Komendę Wojewódzką Policji w Opolu, Komendę Powiatową Policji w Głubczycach oraz w czeską komendę w Jeseniku.

Na spotkaniu przedstawiono opracowane dwujęzyczne materiały edukacyjne, które będą rozdawane dzieciom i seniorom w trakcie wspólnej kampanii społecznej. Podsumowano dotychczasową realizację transgranicznego projektu i omówiono jego bieżące działania. Uzgodnione zostały kwestie organizacyjne odnośnie zaplanowanych działań w projekcie oraz wstępne terminy kolejnych spotkań.

  • obok siebie stoją i siedzą policjanci oraz pracownicy cywilni z Polski oraz policjanci z Czech
  • obok siebie stoją i siedzą policjanci oraz pracownicy cywilni z Polski oraz policjanci z Czech
  • obok siebie stoją i siedzą policjanci oraz pracownicy cywilni z Polski oraz policjanci z Czech
Powrót na górę strony