Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy wiesz, że policjant w zakresie prowadzonej kontroli drogowej może kierować Twoim pojazdem?

Data publikacji 11.09.2020

Czy wiesz, że policjant w zakresie prowadzonej kontroli drogowej może kierować Twoim pojazdem?

Zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego policjant może kierować kontrolowanym pojazdem w zakresie posiadanego uprawnienia do kierowania pojazdami, jeżeli jest to niezbędne dla:

  • dokonania sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, w szczególności skuteczności działania hamulców albo sprawdzenia masy lub nacisku osi pojazdu;
  • sprowadzenia pojazdu w miejsce, w którym nie utrudnia on ruchu ani nie zagraża jego bezpieczeństwu, a także jeżeli pojazd został zatrzymany do kontroli w wyniku prowadzonych działań pościgowych, istnieje uzasadnione podejrzenie, że pochodzi z przestępstwa, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajdują się w nim osoby, które popełniły przestępstwo  albo w związku z podejrzeniem, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Uwaga: Warto stale pamiętać, że dobry stan techniczny pojazdu zapewnia bezpieczną jazdę nam, naszym pasażerom, którymi często są członkowie rodziny, ale także zapewnia bezpieczeństwo innym uczestnikom ruchu drogowego. Rolą Policji nie jest „na siłę” wyszukiwanie wad technicznych pojazdu, lecz dbałość i troska o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i czasowa eliminacja z dróg pojazdów, które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. Powiedzenie „szerokiej drogi” zapewne nabierze większego sensu przy bezpiecznej jeździe sprawnym samochodem.

Przypominamy: Niewykonanie polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego jest przestępstwem.

Art. 178b Kk: Kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności nawet do lat 5.

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?"

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony