Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejnych 27 osób usłyszało zarzuty w sprawie obrotu fałszywymi fakturami

Data publikacji 14.09.2020

Około 18 milionów złotych stracił Skarb Państwa na skutek działalności przestępczej polegającej na obrocie nielegalnymi fakturami. Działalność grupy rozbili policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu wspólnie z funkcjonariuszami dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Śledztwo dotyczy nabywania za pośrednictwem Internetu nierzetelnych faktur VAT w celu uchylenia się od opodatkowania należnym podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub prawnych.

Ponad 100 funkcjonariuszy i pracowników Policji, KAS oraz Prokuratury zaangażowanych zostało do czynności procesowych i operacyjnych w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu w sprawie obrotu za pośrednictwem Internetu nierzetelnymi fakturami VAT w celu uzyskania stałego źródła dochodu w wyniku uchylenia się od opodatkowania należnym podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub prawnych. Tylko w ciągu minionego tygodnia kolejnych 27 osób usłyszało zarzuty m.in. zbrodni podatkowej i innych przestępstw karnych i karno-skarbowych. Jeden z podejrzanych został aresztoway na 3 miesiące, wobec pozostałych osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, takie jak poręczenie majatkowe i dozór Policji.

Dotychczas zebrane w śledztwie dowody doprowadziły do ujawnienia tożsamości około 1500 osób, które łączyły się z numerami telefonów osób, oferujących fikcyjne faktury w sieci, a następnie nabywały od tych osób takie faktury VAT nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Kilkudziesięciu osobom przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw karno-skarbowych i karnych, związanych z wykorzystaniem fałszywych faktur. W toku zrealizowanych działań przeprowadzono 116 przeszukań, zastosowano blokady rachunków bankowych i środków pieniężnych w wysokości ponad 1 mln zł,  zabezpieczono mienie o wartości ponad 2,5 mln zł. Ponadto wszczęto 51 kontroli celno-skarbowych.

Przypominamy, że używanie faktur VAT podrobionych lub takich, w których poświadczono nieprawdę, a które opiewają na łączną wartość ogółem przekraczającą 10 milionów złotych, zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności (art. 277a §1 k.k.).

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu zwraca się z apelem do podatników, wobec których nie wykonano jeszcze czynności procesowych, o korygowanie deklaracji podatkowych, co do fikcyjnych faktur VAT oraz zgłaszanie się do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, w celu złożenia wyjaśnień - co umożliwi złagodzenie odpowiedzialności karnej i karnej - skarbowej.

(KWP w Radomiu / mw)

Powrót na górę strony
Polska Policja