Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy wiesz, że policjant przed rozpoczęciem legitymowania powinien podać swoje nazwisko?

Data publikacji 18.09.2020

Czy wiesz, że policjant przed rozpoczęciem legitymowania powinien podać swoje nazwisko?

Policjant jest funkcjonariuszem publicznym. Osoba zatrudniająca się w Policji zmuszona jest do rezygnacji z niektórych praw przysługujących pracownikom zatrudnionym w sektorze prywatnym. Takim przykładem jest chociażby czynność legitymowania i obowiązek podania swojego stopnia służbowego oraz imienia i nazwiska osobie, wobec której wykonuje tę czynność. Dane te policjant powinien podać w sposób umożliwiający ich odnotowanie. Policjant powinien podać przyczynę legitymowania, a na żądanie osoby, wobec której jest prowadzona ta czynność, podaje podstawę prawną pod­jęcia tej czynności.

Warto wiedzieć:  Policjant nieumundurowany przy wykonywaniu czynności legitymowania powinien okazać legitymację służbową, a na żądanie osoby, wobec której podjęto wykonywanie tych uprawnień, okazuje ją w sposób umożliwiający odnotowanie danych w niej zawartych.

Uwaga: Policjant po zakończeniu wykonywania czynności legitymowania powinien poinformować ustnie osobę, wobec której podjęto te czynności, o prawie złożenia do właściwego miejscowo prokuratora zażalenia na sposób przeprowadzenia tych czynności. 

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?"

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony