Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szef MSWiA wręczył odznaczenia policyjnym związkowcom

Data publikacji 18.09.2020

Przedstawiciele NSZZ Policjantów otrzymali dziś z rąk ministra Mariusza Kamińskiego odznaczenia prezydenckie i resortowe za zasługi na rzecz formacji i długoletnią służbę. W tym roku Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów obchodzi okrągły jubileusz 30-lecia istnienia. Podczas wręczania odznaczeń ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu towarzyszyli gen. insp. Jarosław Szymczyk – komendant główny Policji i asp. sztab. Rafał Jankowski – przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

– Stworzenie w 1990 r. funkcjonariuszom możliwości swobodnego zrzeszania się w związku zawodowym traktuję jako wielkie osiągnięcie polskiej demokracji – powiedział minister Mariusz Kamiński. – Głos związków zawodowych jest dla mnie głosem funkcjonariuszy. Ja ten głos chcę słyszeć – dodał szef MSWiA. Podkreślił, że bardzo ważne jest dostrzeganie problemów, z którymi mierzą się policjanci każdego dnia i ich jak najszybsze rozwiązywanie. Pomagają w tym regularne spotkania przedstawicieli strony związkowej i kierownictwa MSWiA.

Podczas uroczystości pięciu policjantów otrzymało Brązowe Krzyże Zasługi, dwóch Złoty Medal za Długoletnią Służbę, dziewięciu zostało wyróżnionych Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji, a jeden Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji. Podczas wręczania odznaczeń ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu towarzyszyli gen. insp. Jarosław Szymczyk – komendant główny Policji i asp. sztab. Rafał Jankowski – przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

– Dla mnie przedstawiciele związków zawodowych są swego rodzaju społecznymi doradcami ministra – powiedział Mariusz Kamiński. - Nasz cel jest i musi być wspólny. Tym celem jest nowoczesna, silna formacja, obdarzona społecznym zaufaniem i szacunkiem – dodał.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk powiedział, że członkowie związku zawodowego każdego dnia wykonują dobrą pracę na rzecz wszystkich policjantek i policjantów. – Jesteście niezwykle ważnym elementem funkcjonowania naszej formacji – powiedział komendant. – Uważam, że ostatnie cztery lata były bardzo dobrym czasem dla polskiej Policji. Cieszę się, że dziś poprzez dialog możemy robić wiele dobrych rzeczy. Wierzę w to, że przed nami kolejny dobry czas, w którym będziemy potrafili konstruktywnie ze sobą rozmawiać – zaznaczył.

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów podkreślił rolę wszystkich związkowców. – To my przekazujemy problemy funkcjonariuszy wyżej, to my proponujemy rozwiązania – powiedział Rafał Jankowski. Jak dodał, już w najbliższych dniach dojdzie do kolejnych spotkań strony związkowej z przedstawicielami MSWiA.

***
Powstanie NSZZ Policjantów było jednym z efektów przemian roku 1989. 11 maja 1990 r. nastąpiła formalna rejestracja statutu związku przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. Dlatego właśnie w tym roku Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów obchodzi okrągły jubileusz 30-lecia istnienia.

 

(Źródło: MSWiA / Foto: Jacek Herok BKS KGP)

  • Poczet sztandarowy w trakcie rozpoczęcia uroczystości.
  • Dowódca uroczystości składa meldunek Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  • Zdjęcie przedstawia Komendanta Głównego Policji, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonuje odznaczenia policjanta.
  • Komendant Główny Policji gratuluje odznaczonemu, w tle Przewodniczący NSZZ Policjantów.
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznacza policjanta.
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w trakcie przemówienia.
  • Komendant Główny Policji w trakcie przemówienia.
  • Przewodniczący NSZZ Policjantów w trakcie przemówienia.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 37.72 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony