Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość w Ambasadzie RP w Berlinie

Data publikacji 23.09.2020

W dniu 22 września 2020 roku w Ambasadzie RP w Berlinie odbyła się uroczystość odznaczenia niemieckiej policjantki brązowym medalem za zasługi dla Policji

Pan Mariusz Kamiński - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wniosek Pana gen. insp. Jarosława Szymczyka - Komendanta Głównego Policji nadał brązowy medal za zasługi dla Policji Pani Heldze Riedel, która w lipcu 2020 roku po 5 latach zakończyła swoją służbę w Polsce jako Oficer Łącznikowy Policji Federalnej w Ambasadzie RFN w Warszawie.

Pani Helga Riedel w prowadzonych wspólnie działaniach dokładała wszelkich starań, aby wymiana informacji policyjnych przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Dzięki osobistemu zaangażowaniu, otwartości oraz profesjonalizmowi  z sukcesem zintensyfikowano współpracę z Policją Federalną oraz wdrożono szereg rozwiązań i standardów, które wpłynęły korzystnie na rozwój i jakość pracy polskiej Policji.

Pan Paweł Gronow – Zastępca Ambasadora RP w Niemczech odznaczając Panią Helgę Riedel brązowym medalem za zasługi dla Policji podkreślił, że odznaczenie to jest bardzo dobrym podsumowaniem i uhonorowaniem jej wieloletniej współpracy z polską Policją.

W uroczystości uczestniczyli ponadto: Pan Alexander Fritsch - Dyrektor Policji odpowiedzialny za współpracę międzynarodową w Prezydium Policji Federalnej wraz ze swoim współpracownikiem Panem Tobiasem Standke, Pani Danuta Łazarczyk – Oficer Łącznikowy Straży Granicznej.

Uroczystość w Ambasadzie RP w Berlinie zorganizował Pan mł. insp. Wiesław Gom – Oficer Łącznikowy polskiej Policji w Republice Federalnej Niemiec.

(BMWP KGP)

  • niemiecka policjantka, która została odznaczona brązowym medalem za zasługi dla Policji
  • uczestnicy uroczystości stoją w rzędzie, niemiecki policjant przemawia przy mównicy
  • uczestnicy uroczystości stoją w rzędzie, niemiecki policjant przemawia przy mównicy
  • uczestnicy uroczystości siedzą przy stole, na którym znajdują się napoje, woda mineralna i filizanki z kawą
  • policjantka otrzymuje kwiaty od młodszego inspektora Wiesława Goma
  • uczestnicy uroczystości stoją w rzędzie, niemiecka policjantka przemawia przy mównicy
Powrót na górę strony