Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przeciw handlowi ludźmi

Data publikacji 25.09.2020

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych handel ludźmi jest trzecim, po handlu bronią i narkotykami, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie i dotyczy każdego regionu świata. Cyklicznie już od wielu lat polska Policja przeprowadza operacje zapobiegające i zwalczające handel ludźmi.

Pomimo trwającej na całym świecie pandemii, z zachowaniem wszystkich obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych, na terenie całej Polski w ramach europejskiej platformy przeciwko zagrożeniom przestępczością zorganizowaną – EMPACT THB, przeprowadzono działania EMPACT Action Days (EAD) labour exploitation, mające na celu zwalczanie zorganizowanej i poważnej przestępczości - handlu ludźmi w celu wykorzystania do pracy przymusowej. Akcja, koordynowana przez EURPOL, została przeprowadzona w dniach 17-18 września 2020 r. Przez dwa dni trwania operacji przeciwdziałającej handlowi ludźmi dokonano sprawdzenia 2071 osób z 26 krajów i skontrolowano 522 miejsc na terenie całego kraju. Handel ludźmi jest przestępstwem zwalczanym przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. W zwalczanie i zapobieganie angażują się międzynarodowe instytucje i organizacje.

W operacji koordynowanej przez Wydziały Kryminalne KWP/KSP brało udział w sumie 1100 funkcjonariuszy z Policji, Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Ochrony Kolei oraz urzędnicy Służby Celno-Skarbowej. Policjanci stanowili grupę 965 funkcjonariuszy.

Jednocześnie przypominamy, że Komenda Główna Policji utworzyła skrzynkę e-mailową i infolinię, obsługiwane przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP, dzięki którym każdy, kto ma informacje o przypadkach handlu ludźmi, będzie mógł się skontaktować z policjantami. Pisząc na adres handelludzmibsk@policja.gov.pl. lub dzwoniąc pod numer 664 974 934, można zapobiec ludzkim tragediom. Nie bądźmy obojętni!

(Biuro Kryminalne KGP, ipk)

Powrót na górę strony