Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XIX. Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

Data publikacji 27.09.2020

Delegacje policjantów z całego kraju uczestniczyły dzisiaj w XIX. Ogólnopolskich Jasnogórskich Spotkaniach Środowiska Policyjnego. W uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. dra Józefa Guzdka, uczestniczyli: Podsekretarz Stanu w MSWiA Bartosz Grodecki, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz gospodarz Przewodniczący ZG NSZZP Rafał Jankowski. Śląski garnizon reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński.

W niedzielę odbyła się pielgrzymka policjantów na Jasną Górę. Organizatorami uroczystości po raz dziewiętnasty byli policyjni związkowcy. Wydarzenie współorganizował Gabinet Komendanta Głównego Policji, Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz Komenda Miejska Policji w Częstochowie. Tradycja pielgrzymowania środowisk policyjnych do Częstochowy sięga 1990 roku, kiedy to 11 sierpnia po raz pierwszy odbyła się pielgrzymka policjantów z gdańskich oddziałów prewencji na Jasną Górę. Dała ona początek Ogólnopolskim spotkaniom środowisk policyjnych, które nieprzerwanie od 2001 roku organizowane są w ostatnią niedzielę września w dniu świętego Michała Archanioła – patrona Polskiej Policji.

Tegoroczna pielgrzymka różniła się od poprzednich. Ze względu na epidemię koronawirusa, policjanci spotkali się na Jasnej Górze w mniejszym gronie, a msza odbywała się w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Uroczystości rozpoczęły się złożeniem wieńca przed tablicą „Gloria Victis – Chwała zwyciężonym”. Delegacja z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem, Podsekretarzem Stanu w MSWiA Bartoszem Grodeckim, Przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafałem Jankowskim, JE Biskupem Józefem Guzdkiem, Prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Panią Teresą Bracką, Prezesem Stowarzyszenia RP 1939 r. w Łodzi Jarosławem Olbrychowskim i Prezesem Honorowym Warszawskiego Stowarzyszenia RP 1939 r. Michałem Wykowskim złożyła wieniec w hołdzie przedwojennym policjantom zamordowanym wiosną 1940 roku w ZSRR.

O godzinie 12.30 w Kaplicy Cudownego Obrazu policyjni pielgrzymi uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka - Delegata Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Duszpasterstwa Policji. Biskup Polowy w swoim kazaniu podkreślił, że nie powinno być zgody na ataki na tych, którzy z narażeniem życia przyczyniają się do naszego bezpieczeństwa, nie można też tolerować mowy nienawiści wobec funkcjonariuszy. Skierował apel do wszystkich ludzi dobrej woli: "Nie zgadzajmy się na niszczenie autorytetu polskiej Policji".

Na zakończenie Eucharystii ze słowami podziękowania do całego środowiska policyjnego zwrócił się Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. Po uroczystej Mszy Świętej uczestnicy wpisali się do księgi pamiątkowej wydarzenia.

Dzisiejsza uroczystość odbywała się przy asyście Kompanii Honorowej KWP w Katowicach oraz w oprawie muzycznej Orkiestry KWP w Katowicach.

 

 

 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni uczestnicy mszy w drodze do kaplicy, w tym Komendant Główny Policji.
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni uczestnicy wydarzenia przed wejściem do kaplicy, w tym Podsekretarz Stanu MSWiA
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni uczestnicy wydarzenia przed wejściem do kaplicy, w tym Podsekretarz Stanu MSWiA
 • Zdjęcie kolorowe. Tablica Gloria Victis. Uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą w obecności policyjnej warty honorowej.
 • Zdjęcie kolorowe. Tablica Gloria Victis. Uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą w obecności policyjnej warty honorowej.
 • Zdjęcie kolorowe. Tablica Gloria Victis. Uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą w obecności policyjnej warty honorowej. Przemawia P. Teresa Bracka.
 • Zdjęcie kolorowe. Tablica Gloria Victis. Uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą w obecności policyjnej warty honorowej.
 • Zdjęcie kolorowe. Tablica Gloria Victis. Uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą w obecności policyjnej warty honorowej.
 • Zdjęcie kolorowe. Tablica Gloria Victis. Uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą w obecności policyjnej warty honorowej.
 • Zdjęcie kolorowe. Tablica Gloria Victis. Uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą w obecności policyjnej warty honorowej.
 • Zdjęcie kolorowe. Wnętrze kaplicy. Widoczni uczestnicy mszy.
 • Zdjęcie kolorowe. Wnętrze kaplicy. Widoczni uczestnicy mszy.
 • Zdjęcie kolorowe. Wnętrze kaplicy. Widoczni uczestnicy mszy.
 • Zdjęcie kolorowe. Wnętrze kaplicy. Widoczni uczestnicy mszy.
 • Zdjęcie kolorowe. Wnętrze kaplicy. Widoczny policyjny poczet sztandarowy.
 • Zdjęcie kolorowe. Wnętrze kaplicy. Widoczny policyjny poczet sztandarowy oraz uczestnicy mszy.
 • Zdjęcie kolorowe. Wnętrze kaplicy. Widoczny policyjny poczet sztandarowy.
 • Zdjęcie kolorowe. Wnętrze kaplicy. Widoczni uczestnicy mszy.
 • Zdjęcie kolorowe. Wnętrze kaplicy. Widoczni uczestnicy mszy.
 • Zdjęcie kolorowe. Wnętrze kaplicy. Widoczni uczestnicy mszy z Podsekretarzem Stanu MSWiA oraz Komendantem Głównym Policji.
 • Zdjęcie kolorowe. Wnętrze kaplicy. JE Biskup Józef Guzdek koncelebruje mszę.
 • Zdjęcie kolorowe. Wnętrze kaplicy. Widoczni uczestnicy mszy z Podsekretarzem Stanu MSWiA oraz Komendantem Głównym Policji.
 • Zdjęcie kolorowe. Wnętrze kaplicy. Widoczny policyjny lektor.
 • Zdjęcie kolorowe. Wnętrze kaplicy. Widoczni uczestnicy mszy z Podsekretarzem Stanu MSWiA oraz Komendantem Głównym Policji.
 • Zdjęcie kolorowe. Wnętrze kaplicy. Widoczni uczestnicy mszy, w tym Przewodniczący ZG NSZZP oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.
 • Zdjęcie kolorowe. Wnętrze kaplicy. Widoczny policyjny poczet sztandarowy.
 • Zdjęcie kolorowe. Wnętrze kaplicy. Widoczni uczestnicy mszy z Podsekretarzem Stanu MSWiA oraz Komendantem Głównym Policji.
 • Zdjęcie kolorowe. Wnętrze kaplicy. Widoczny policyjny poczet sztandarowy oraz uczestnicy mszy.
 • Zdjęcie kolorowe. Wnętrze kaplicy. Widoczni uczestnicy mszy z Przewodniczącym ZG NSZZP.
 • Zdjęcie kolorowe. Wnętrze kaplicy. Widoczni uczestnicy mszy z JE Biskupem Józefem Guzdkiem.
 • Zdjęcie kolorowe. Wpis do księgi pamiątkowej.
 • Zdjęcie kolorowe. Wpis do księgi pamiątkowej.
 • Zdjęcie kolorowe. Wpis do księgi pamiątkowej.
Powrót na górę strony