Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

CSP honorowym "Patronem Bezpiecznych Dróg 2020"

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie otrzymało tytuł honorowego „Patrona Bezpiecznych Dróg 2020”. Do tego wyróżnienia jednostka została nominowana przez Fundację „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych OPP. Nagrodę odebrała insp. Anna Rosół - Komendant CSP, podczas II Ogólnopolskiego Konwentu: „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”.

Fundacja „Nadzieja” od lat prężnie działa na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i ich rodzin w zakresie wspierania leczenia w tym również sanatoryjnego, regeneracji sił i wypoczynku oraz organizowania pomocy prawnej, psychologicznej i rzeczowej.

Fundacja w swej działalności współpracuje również z CSP m.in. poprzez publikacje artykułów w „Kwartalniku Policyjnym”. Treści publikacji dotyczą głównie szeroko pojętego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W tym roku Fundacja nominowała CSP do tytułu honorowego „Patrona Bezpiecznych Dróg 2020” za aktywne włączenie się w działania usprawniające współpracę: instytucjonalną i międzysektorową w kwestii zapobiegania wypadkom drogowym. Wyróżnienie w postaci statuetki odebrała insp. Anna Rosół – Komendant CSP podczas II Ogólnopolskiego Konwentu: „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego” odbywającego się w ramach ogólnopolskiego programu: "Bądź bezpieczny na drodze".

(CSP  w Legionowie / am)

Powrót na górę strony