Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czas na wagę... życia

Data publikacji 09.10.2020

Kolejni policjanci garnizonu śląskiego uzyskali właśnie tytuł ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jest to uprawnienie zawodowe, świadczące o zaawansowanym poziomie umiejętności związanych z ratowaniem życia i zdrowia. Jak wiadomo, pierwsze minuty od zatrzymania krążenia czy ciężkiego urazu są kluczowe dla przeżycia.

Podniesienie kompetencji policjantów było możliwe dzięki współpracy Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Śląskiego. Dzięki pozyskanym funduszom i zaangażowaniu dodatkowych instruktorów z Centrum Ratownictwa i Bezpieczeństwa z Dąbrowy Górniczej, możliwe było przeszkolenie 60 policjantów.

W czasie 66 godzinnego szkolenia, instruktorzy Wydziału Doboru i Szkolenia wraz z ratownikami medycznymi i pielęgniarkami Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego – instruktorami Centrum Ratownictwa i Bezpieczeństwa, przekazywali wiadomości z zakresu udzielania pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Mundurowi odbyli szereg zajęć praktycznych, podczas których, w ramach symulowanych zdarzeń musieli wykazać się wcześniej zdobytą wiedzą teoretyczną. Kursantom zwracano również uwagę na aspekty związane z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy w czasie pandemii oraz współpracą z personelem zespołów ratownictwa medycznego.

Kurs kończył egzamin państwowy, w którym uczestniczył Wojewódzki Konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej – dr Jolanta Majer. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte podczas kursu i potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu są bardzo przydatne w codziennej służbie. Dzięki nim policjanci są przygotowani na ewentualność ratowania życia ludzkiego i gdy jest taka konieczność, spieszą z fachową pomocą.

  • Umundurowany policjant siedzący przed ekranem, na którym wyświetlany jest pokaz.
  • Torba policyjnego ratownika.
  • Policjanci podczas egzaminu, w tle banery
  • Elektroda z defibrylatora przyklejona pod piersią fantoma.
  • Fantom, którego używają policjanci podczas kursu.
  • Umundurowani policjanci stoją w szeregu przed osobami, które prowadzą kurs.
Powrót na górę strony