Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stop Nielegalnemu Graffiti

Data publikacji 27.10.2020

26 października 2020 roku częstochowscy mundurowi rozpoczęli kampanię profilaktyczno-edukacyjną „Stop Nielegalnemu Graffiti" . Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Komenda Miejska Policji w Częstochowie przy współpracy z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie. Akcja ma na celu zapobieganie niszczeniu budynków i innych miejsc poprzez wykonywanie na nich nielegalnych graffiti.

Głównym założeniem kampanii jest zwalczanie wandalizmu w postaci nielegalnych graffiti w przestrzeni miasta. Ma ona przede wszystkim zwrócić uwagę na ogromny problem niszczenia dobra wspólnego, w tym przede wszystkim budynków miejskich. Akcja ma też zachęcić mieszkańców do szybkiego reagowania na przypadki wandalizmu i zgłaszania ich Policji czy Straży Miejskiej. Nie chodzi jednak o piętnowanie graffiti w ogóle, tylko pokazanie, że można je wykonywać w sposób cywilizowany, zaplanowany, uzgodniony z zarządcą. Czego przykładem są murale z cyklu „Halina Poświatowska” na budynkach TBS w dzielnicy Północ.

W ramach prowadzonych działań zaplanowano warsztaty edukacyjne i zajęcia profilaktyczne w placówkach oświatowych. Mają one na celu pokazanie, że przestrzeń publiczna jest miejscem dla każdego, jednak jej niszczenie czy zamalowywanie nielegalnymi rysunkami lub napisami które psują wizerunek naszego miasta jest karalne. Zostały także przygotowane materiały edukacyjne w postaci plakatów, spotu radiowego i filmowego.

Do akcji przyłączyły się także inne częstochowskie instytucje takie jak Wodociągi Częstochowskie i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, którym również zależy na dobrym wizerunku naszego miasta i powiatu. Patronat nad przedsięwzięciem sprawuje Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

(KWP w Katowicach / mw)

Nagranie audio Stop Nielegalnemu Graffiti

Pobierz plik Stop Nielegalnemu Graffiti (format mp3 - rozmiar 940.41 KB)

Powrót na górę strony