Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy wiesz, że ?

Data publikacji 27.11.2020

Czy wiesz, że wszystkie działania podejmowane przez policjanta podczas rutynowych czynności są opisane w prawie? Część V.

W ramach Projektu „Czy wiesz, że?”, często Państwo zadajcie pytania o zasadnicze kwestie i sytuacje występujące podczas interwencji podejmowanych przez policjantów.

W dniu dzisiejszym przypomnimy Państwu kilka kolejnych ważnych reguł w kontakcie z policjantem, na przykładzie środków przymusu bezpośredniego. W kolejnych edycjach, krok po kroku, będziemy dla Państwa analizowali tę kwestię.

Przypominamy: Środków przymusu bezpośredniego używa się lub wykorzystuje się je w sposób niezbędny do osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania, proporcjonalnie do stopnia zagrożenia, wybierając środek o możliwie jak najmniejszej dolegliwości.

Co według przepisów oznacza obezwładnienie osoby przez policjanta?

Należy przez to rozumieć pozbawienie swobody ruchów lub spowodowanie odwracalnej, krótkotrwałej dysfunkcji kończyn lub zmysłów w celu wyeliminowania zagrożenia ze strony osoby lub zwierzęcia lub przełamania oporu osoby niepodporządkowującej się poleceniom wydawanym na podstawie prawa.

Przykład: Zastosowanie siły fizycznej polegającej na zastosowaniu odpowiedniej techniki interwencji i chwilowe ułożenie osoby na ziemi, aby nie mogła wyrządzić szkody sobie lub innym osobom.

Co według przepisów oznacza użyciu środka przymusu bezpośredniego?

Należy przez to rozumieć zastosowanie środka przymusu bezpośredniego wobec osoby.

Przykład: Użycie pałki służbowej wobec osoby, a nie na przykład pojazdu, szyby itp. Celem oddziaływania jest człowiek.

Co według przepisów oznacza wykorzystanie środka przymusu bezpośredniego?

Należy przez to rozumieć zastosowanie środka przymusu bezpośredniego wobec zwierzęcia albo zastosowanie go w celu zatrzymania, zablokowania lub unieruchomienia pojazdu lub pokonania przeszkody.

Przykład: Zastosowanie pałki służbowej, które ma na celu pomóc w sforsowaniu przeszkody fizycznej, na przykład takiej, która uniemożliwia wejście do obiektu, itp. Celem oddziaływania nie jest zatem człowiek.

Link do Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej ►

 

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?"

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony