Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejny raz polała się policyjna krew

Data publikacji 16.12.2020

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu oraz Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu zorganizowali szóstą już w tym roku honorową zbiórkę krwi. Policjanci oraz pracownicy cywilni oddali 13,5 litra krwi. Jak zawsze krwiodawcy mogli liczyć na troskliwą opiekę lekarzy i pielęgniarek z radomskiego Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha.

Była to ostatnia w tym roku zbiórka krwi wśród policjantów i pracowników cywilnych garnizonu mazowieckiego. Akcję, jak poprzednio, zorganizował Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu oraz Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu.

Jak zawsze zbiórka krwi zaczęła się po godzinie 9.00, a do dyspozycji wszystkich chętnych był ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu. Tym razem najliczniejszą grupę krwiodawców stanowili funkcjonariusze z Wydziału Prewencji KMP w Radomiu oraz Sztabu KMP w Radomiu, a także pracownice Wydziału Kadr czy też policjanci Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP. Już stało się tradycją, że krew jako jeden z pierwszych oddał aspirant sztabowy Robert Król, wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu. Zbiórkę wsparli też druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Radomia.

Mazowieccy policjanci i pracownicy cywilni komendy oddali już przez kilkanaście lat kilkaset litrów krwi, a duży wkład w tę ilość mają zarówno pomysłodawcy akcji sprzed lat, jak i jej obecni organizatorzy, czyli związki zawodowe. Policjanci doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest, by krwi nigdy nie brakowało, nieraz są świadkami tragicznych wypadków, z których do szpitala przewozi się rannych wprost na stół operacyjny.

Pomimo ogromnego postępu medycyny, dotąd nie udało się wytworzyć substancji, która w pełni zastąpiłaby ludzką krew. Krew jest niezbędna w wielu sytuacjach np.: dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, przy wielu operacjach, przy przeszczepach narządów. Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa.

Dzisiaj przed komendą krew oddało 30 osób. Tym sposobem bank krwi wzbogacił się o 13,5 litra krwi. Na wszystkich krwiodawców czekały także słodkie niespodzianki oraz okolicznościowe kalendarze na 2021 rok.

(KWP zs. Radomiu / kp)

  • policjant podczas oddawania krwi
  • policjanci podczas oddawania krwi
  • policjanci podczas oddawania krwi
Powrót na górę strony