Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs pn. „Wnuczka, wnuczek edukuje - babcia, dziadek się stosuje!” został rozstrzygnięty!

Data publikacji 22.12.2020

Konkurs został zorganizowany przez Małopolską Policję wraz z partnerem projektu Samorządem Województwa Małopolskiego. Do udziału w nim włączyli się również Kurator Oświaty, obejmując wydarzenie honorowym patronatem oraz Prezes Zarządu Radia Kraków S.A., udzielając patronatu medialnego. Konkurs miał na celu popularyzację zasad bezpieczeństwa zwłaszcza wśród seniorów – osób najbardziej narażonych na bezwzględną działalność oszustów, przez których niejednokrotnie tracą dorobek całego życia.

16 grudnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Basztowej w Krakowie odbyło się spotkanie jury w składzie: pani Marta Malec– Lech - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, pani Ewa Durek – Rzecznik Prasowy Kuratorium Oświaty w Krakowie, pan Mariusz Bartkowicz – Prezes Zarządu - Redaktor Naczelny Radia Kraków oraz mł. insp. Robert Michalik – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, podczas którego ogłoszono wyniki konkursu. 

Konkurs został zorganizowany przez Małopolską Policję wraz z partnerem projektu Samorządem Województwa Małopolskiego. Do udziału w nim włączyli się również pani Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty, obejmując wydarzenie honorowym patronatem oraz pan Mariusz Bartkowicz – Prezes Zarządu Radia Kraków S.A., udzielając patronatu medialnego. Konkurs miał na celu popularyzację zasad bezpieczeństwa zwłaszcza wśród seniorów – osób najbardziej narażonych na bezwzględną działalność oszustów, przez których niejednokrotnie tracą dorobek całego życia. Stanowił on jeden z elementów Porozumienia zawartego z początkiem sierpnia 2020 roku pomiędzy Województwem Małopolskim a Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, dotyczącym współpracy przy realizacji zadania „Wielopokoleniowa Edukacja Małopolan”, w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Intencją konkursu była również integracja międzypokoleniowa. Młodzi ludzie mieli za zadanie ostrzegać swoich bliskich: babcie i dziadków oraz przekazać im wiedzę, dotyczącą metod działania oszustów. Sprawcy tych czynów, wielokrotnie wykorzystują dobroduszność, bezkrytyczność, obniżony poziom czujności starszych i samotnych osób, a także izolację społeczną, spowodowaną pandemią do osiągnięcia swoich przestępczych celów. Aktywizacja młodzieży oraz szkół ukierunkowana na podniesienie świadomości niebezpieczeństw wśród osób starszych na terenie województwa małopolskiego przyczyni się do poszerzenia wiedzy w obszarze oszustw.

  • W pierwszej kategorii: Ostrzeż seniora dla szkół ponadpodstawowych zwyciężyli:

- I MIEJSCE zdobył Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach;
- na II MIEJSCU uplasował się Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie.

  • W drugiej kategorii: Konkurs filmowy dla uczniów szkół ponadpodstawowych jury wyłoniło cztery zwycięskie zespoły: 

- I MIEJSCE – film, pt. „Babciu! Odmawiaj nie tylko różaniec! Odmawiaj też oszustom”. Skład zespołu: Jacek Ciesielczyk, Jan Czaicki, Wojciech Rusin, pod opieką Marty Kwak 
z Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej;
- II MIEJSCE – film, pt. „Oszuści są wśród nas”. Skład zespołu: Adam Zdeb, Piotr Łesyk, Leon Piwowarczyk, pod opieką Anny Różyckiej z Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie;
- III MIEJSCE – film, pt. „Nie daj się oszukać”, autorstwa Kacpra Batko, pod opieką Agnieszki Tracz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie;
- IV MIEJSCE – film, pt. „Uśmiech kominiarką, miłe słowa bronią”. Skład zespołu: Julia Wielgosz, Dawid Habas, pod opieką Agnieszki Tracz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie.

Gratulujemy laureatom konkursu oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i wzięcie udziału w konkursie. O terminie wręczenia nagród laureaci oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie oraz mailowo. 

(KWP w Krakowie/ mw)

 

  • komisja sędziowska za stołem: dwóch mężczyzn, jeden z w policyjnym mundurze, drugi w garniturze i dwie kobiety ubrane po cywilnemu. Wszyscy członkowie komisji mają założone maseczki - widok z przodu
  • komisja sędziowska za stołem: dwóch mężczyzn, jeden z w policyjnym mundurze, drugi w garniturze i dwie kobiety ubrane po cywilnemu. Wszyscy członkowie komisji mają założone maseczki - widok z przodu
  • komisja sędziowska za stołem: dwóch mężczyzn, jeden z w policyjnym mundurze, drugi w garniturze i dwie kobiety ubrane po cywilnemu. Wszyscy członkowie komisji mają założone maseczki - widok z boku
Powrót na górę strony