Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oddaliśmy hołd poległym policjantom

Data publikacji 22.12.2020

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z zastępcami nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem, nadinsp. Kamilem Brachą i nadinsp. Tomaszem Szymańskim w imieniu kierownictwa polskiej Policji, wszystkich policjantów i pracowników Policji, złożyli kwiaty i zapalili znicze przed obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" oraz przed Tablicą Pamięci w KGP. Szefowie Policji uczcili w ten sposób pamięć o poległych policjantach i oddali hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli podczas wypełniania obowiązków służbowych.

Środowisko policyjne z należytą czcią zachowuje pamięć o koleżankach i kolegach, którzy odeszli na wieczną wartę wypełniając Rotę Ślubowania do końca. Szefowie Policji w imieniu własnym, kierownictwa polskiej Policji, policjantów i pracowników Policji złożyli kwiaty i zapalili znicze pochylając głowy przed obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" oraz przed Tablicą Pamięci, symbolicznym miejscem z tabliczkami epitafijnymi z nazwiskami poległych policjantów. W ten sposób oddali hołd i podkreślili zobowiązanie całej policyjnej formacji do zachowania w pamięci wszystkich Policjantów, którzy działając w ochronie życia i zdrowia obywateli zginęli podczas służby.

(mw Biuro Komunikacji Społecznej KGP/ foto: Marek Krupa Gabinet KGP)

  • Komendant Główny wraz z trzema zastępcami składają kwiaty przed obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska"
  • Komendant Główny wraz z trzema zastępcami składają kwiaty przed obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska"
  • Komendant Główny wraz z trzema zastępcami składają kwiaty przed obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska"
  • Komendant Główny wraz z trzema zastępcami salutując oddają hołd poległym przed obeliskiem Policjantom – Rzeczpospolita Polska
  • Dwaj policjanci salutują stojąc po dwóch stronach obelisku "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" przed którym złożone są kwiaty i zapalone znicze
  • Komendant Główny wraz z trzema zastępcami oddają hołd przez skinienie głów przed Tablicą Pamięci, symbolicznym miejscem z tabliczkami epitafijnymi z nazwiskami poległych policjantów
  • Komendant Główny wraz z trzema zastępcami oddają hołd przez skinienie głów przed Tablicą Pamięci, symbolicznym miejscem z tabliczkami epitafijnymi z nazwiskami poległych policjantów
  • Dwaj policjanci salutują stojąc z dwóch stron Tablicy Pamięci w KGP, symbolicznym miejscem z tabliczkami epitafijnymi z nazwiskami poległych policjantów. Przed Tablicą złożone są kwiaty
Powrót na górę strony