Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia funkcjonariuszy XXXI rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) w Kosowie

Data publikacji 24.12.2020

Funkcjonariusze XXXI rotacji JSPP pełniący obecnie służbę w Mitrovicy, w ramach misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie - EULEX (ang. EU Rule of Law Mission) 14 grudnia br. doskonalili swoje umiejętności taktyczne i ratownicze, uczestnicząc w szkoleniu MEDEVAC (ang. Medical Evacuation).

Zespół Medevac zabezpiecza działania sił KFOR (ang. Kosovo Force), jak również wspiera działania cywilnych jednostek ratowniczych w przypadku wystąpienia katastrof lub klęsk żywiołowych na terenie Kosowa.

Zajęcia z zasad ewakuacji medycznej drogą powietrzną zostały przygotowane przez amerykańskich instruktorów z Task Force Griffin KFOR-28 tj. komponentu jednostek Gwardii Narodowej Armii Stanów Zjednoczonych z Delaware, Waszyngtonu i Michigan.

Wspomniany trening policjantów JSPP obejmował w szczególności ewakuację medyczną wg. procedury MEDEVAC tj. transporcie rannych z pola walki lub miejsca katastrofy przez personel medyczny do obiektów medycznych np. szpitala polowego. Ewakuacja medyczna odbywa się przy pomocy odpowiednio przygotowanych pojazdów lądowych np. ambulansów lub powietrznych (np. śmigłowców).

Spotkanie było świetną okazją do wymiany doświadczeń w zakresie ewakuacji medycznej ze strefy zagrożenia, ale również doskonaleniem umiejętności językowych w zakresie specjalistycznego słownictwa związanego z ratownictwem taktycznym.

Należy podkreślić, że w działaniach misyjnych wyszkolenie strzeleckie, taktyczne i medyczne stanowi filar zapewniający bezpieczeństwo policjantom, jak również osobom przez nich ochranianym.

Planowane są kolejne szkolenia policjantów XXXII rotacji JSPP z poszczególnymi komponentami policyjnymi i wojskowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie Kosowa.

(BMWP KGP)

  • zdjęcie z ćwiczeń funkcjonariuszy XXXI rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) w Kosowie - transport rannych z pola walki lub miejsca katastrofy przez personel medyczny do obiektów medycznych śmigłowcem
  • zdjęcie z ćwiczeń funkcjonariuszy XXXI rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) w Kosowie - transport rannych z pola walki lub miejsca katastrofy przez personel medyczny do obiektów medycznych śmigłowcem
  • zdjęcie z ćwiczeń funkcjonariuszy XXXI rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) w Kosowie - transport rannych z pola walki lub miejsca katastrofy przez personel medyczny do obiektów medycznych śmigłowcem
  • śmigłowiec w powietrzu - zdjęcie z dołu
  • zdjęcie z ćwiczeń funkcjonariuszy XXXI rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) w Kosowie - transport rannych z pola walki lub miejsca katastrofy przez personel medyczny do obiektów medycznych śmigłowcem
  • zdjęcie z ćwiczeń funkcjonariuszy XXXI rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) w Kosowie - transport rannych z pola walki lub miejsca katastrofy przez personel medyczny do obiektów medycznych śmigłowcem
Powrót na górę strony