Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończona sprawa przeciwko nieuczciwym założycielom firm udzielających "chwilówek"

Data publikacji 30.12.2020

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach zakończyli sprawę pozabankowego przedsiębiorstwa zajmującego się udzielaniem pożyczek tzw. chwilówek. Jak ustalili śledczy, 4 jego założyciele działali bez stosownego zezwolenia oraz nierzetelnie prowadzili księgi rachunkowe, a w okresie objętym zarzutami, przez ich ręce przepłynęło łącznie ponad 100 mln złotych. Do sądu wpłynął już akt oskarżenia przeciwko nim. Śledztwo prowadziła Prokuratura Okręgowa w Katowicach.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli postępowanie przeciwko 4 założycielom pozabankowego przedsiębiorstwa zajmującego się udzielaniem pożyczek tzw. chwilówek. Osoby te działały bez stosownego zezwolenia. Prowadziły również w nierzetelny sposób księgi rachunkowe, przy czym w okresie objętym zarzutami przez ich ręce przepłynęło łącznie ponad 100 mln złotych. Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Katowicach, która skierowała już do Sądu Rejonowego w Tychach akt oskarżenia przeciwko tym osobom.

Oskarżonym zarzucono popełnienie 14 przestępstw związanych z nielegalnym prowadzeniem działalności bankowej oraz gromadzeniem bez stosownego zezwolenia środków finansowych od różnych osób, w celu ich wykorzystania do udzielania pożyczek, tzw. chwilówek. Grupie zarzuca się również nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych wykorzystywanych w tym procederze.

Ustalono, że przedsiębiorstwa zaangażowane w ten przestępczy proceder były ze sobą ściśle powiązane, a każda z osób nimi zarządzających miała precyzyjnie ustaloną rolę, jaką ma odegrać w przestępczym procederze. Jedna z firm miała się zajmować pozyskiwaniem z rynku środków finansowych od inwestorów, inna udzielaniem „chwilówek”, a kolejna wprowadzeniem dla obu tych firm usług windykacyjnych oraz wyszukiwaniem osób chętnych do zawierania umów pożyczek.

W latach 2011-2013 firmy oferowały swoim klientom, na terenie całego kraju, „chwilówki” w wysokości od 50 zł do 1 tys. zł. Reklamowały przy tym swoje usługi w lokalnych czasopismach, jak również na stronach internetowych. Ich oferta była skierowana do szerokiego grona klientów, ponieważ o przyznanie pożyczki mogły się ubiegać także osoby nieposiadające zdolności kredytowej. Pożyczki nie były oprocentowane, ale w przypadku ich niespłacenia w terminie, od pożyczonych środków były naliczane odsetki według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej czterokrotność kredytu lombardowego, tj. ok 10%.

Do udzielania pożyczek wykorzystywano środki finansowe pozyskiwane wcześniej od inwestorów, z którymi zawierano umowy pośrednictwa finansowego. W ramach tych umów inwestorzy zobowiązali się wpłacać na konta firm określone kwoty, natomiast osoby zarządzające tymi firmami miały inwestować środki poprzez udzielanie swym klientom wysoko oprocentowanych pożyczek.

Ustalono jednak, że oskarżeni czerpali zysk z samego obrotu pozyskanym na rynku kapitałem. Zawierane przez nich umowy były pozorne i stanowiły tylko formalną podstawę do dysponowania udzielonymi im przez inwestorów środkami. Dysponowano nimi – bez wiedzy inwestorów – zgodnie z opracowaną wcześniej strategią biznesową, zakładającą wypracowanie zysku pochodzącego z obrotu skumulowanym kapitałem. Aby zamaskować te działania, w księgach rachunkowych przedsiębiorstw nie umieszczano informacji o operacjach finansowych związanych z udzielaniem i spłatą pożyczek.

W okresie objętym zarzutami firmy przyjęły na swoje rachunki bankowe oraz bezpośrednio do kas wpłaty pochodzące od ponad 3600 inwestorów, w łącznej wysokości 108 mln złotych. Jedynie część tych środków została przeznaczona w celu udzielenia pożyczek - „chwilówek”. Pozostałe trafiały bowiem na rachunki osobiste oskarżonych i były przez nich wykorzystywane do różnych celów.

Przestępcom grozi do 5 lat więzienia.

W toku postępowania dokonano zabezpieczenia majątkowego na mieniu podejrzanych na łączną kwotę 4 mln złotych poprzez ustanowienie hipotek na należących do nich nieruchomościach.

Więcej informacji na stronie Prokuratury Krajowej:  Akt oskarżenia w sprawie twórców pozabankowego przedsiębiorstwa zajmującego się udzielaniem tzw. chwilówek ►

(KWP w Katowicach / kp)

 

Powrót na górę strony