Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci z Człuchowa oddali osocze dla chorych na COVID-19

Data publikacji 30.12.2020

Wczoraj dwóch policjantów z Człuchowa po przebytym zarażeniu koronawirusem zdecydowało się pomóc najbardziej potrzebującym chorym zmagającym się z wirusem SARS-CoV-2 i oddało w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Kościerzynie swoje osocze. Życiodajny płyn, trafi do najbardziej potrzebujących chorych, aby wspomóc ich w walce z wirusem.

Policjanci z Komendy Powiatowej w Człuchowie bardzo często angażują się w różnego rodzaju akcje związane z oddawaniem krwi, wielu z nich jest również honorowymi krwiodawcami. Wczoraj dwóch z nich, sierżant sztabowy Radosław Czmiel i starszy sierżant Piotr Boruta zgłosiło się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Kościerzynie, aby oddać potrzebującym swoje osocze. Obaj policjanci przeszli zakażenie wirusem SARS CoV-2, na szczęście wyzdrowieli i teraz postanowili, pomóc innym zmagającym się z wirusem.

Oddanie osocza trwa około 40 minut i jest całkowicie bezpieczne. Piotr Boruta jest honorowym krwiodawcą, oddał już łącznie 6 litrów krwi i jej składników, dla Radosława Czmiela, oddanie osocza było nowym doświadczeniem w jego życiu. Obaj policjanci gorąco zachęcają wszystkich do pomocy innym potrzebującym i oddanie osocza lub krwi potrzebującym.

Dawcą osocza mogą być osoby, które:

- spełniające podstawowe kryteria dla dawców krwi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi (Dz.U.2017 poz. 1741);

- przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowo zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami);

- są obecnie uznawane za zdrowe, czyli minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów, natomiast u osób bezobjawowych 18 dni od zakończenia izolacji;

- są w wieku 18-65 lat.

(KWP w Gdańsku / kp)

Powrót na górę strony
Polska Policja