Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci reagują na zgłoszenia o niestosowaniu się do obowiązujących zakazów

Data publikacji 11.01.2021

Cieszyńska Policja wspólnie ze służbami sanitarnymi na co dzień podejmuje wiele interwencji, w tym również te związane z obecnie obowiązującymi zasadami dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Pamiętajmy, że najlepszą formą walki z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i jej skutkami, pozostaje dystans społeczny i przestrzeganie obowiązujących zasad. Dyscyplina społeczna pozwala uchronić przed wirusem siebie, ale także innych.

Każdego dnia policjanci, wśród innych obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obywateli, prowadzą działania, które mają na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się Covid-19. Stróże prawa głównie zwracają szczególną uwagę na kwestię zasłaniania ust i nosa. Ponadto codziennie kontrolują osoby objęte kwarantanną i izolacją. Podstawowym zadaniem policjantów jest reakcja na zgłoszenia związane z nieprzestrzeganiem obowiązujących zasad przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa. Nie inaczej było ze zgłoszeniami dotyczącymi prowadzenia działalności stacjonarnej jednej z cieszyńskich restauracji. Zgłoszenia przekazywane były przez obywateli informujących o nieprawidłowościach, które dotyczyły faktu spożywania posiłków wewnątrz lokalu.

Policjanci w trakcie minionego weekendu podejmowali czynności w tej sprawie czterokrotnie, w tym raz udzielając wsparcia pracownikom Sanepidu. Wylegitymowano łącznie 26 osób. W dziesięciu przypadkach zakończyli legitymowanie pouczeniem. W pozostałych przypadkach przeprowadzone zostaną czynności wyjaśniające. Czynności, które prowadzili mundurowi, każdorazowo polegały na ustaleniu stanu faktycznego oraz danych świadków. Materiały w sprawie działalności restauracji zostaną przekazane do dalszego prowadzenia cieszyńskiemu Sanepidowi. W związku z faktem, że w miejscu prowadzenia interwencji przebywało kilkadziesiąt osób, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom, zarówno osobom przebywającym w rejonie lokalu, jak i samym funkcjonariuszom w czynnościach uczestniczyło łącznie 21 funkcjonariuszy.  

Pamiętajmy, że obostrzenia mają przede wszystkim zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Nieprzestrzeganie ich może narazić na utratę zdrowia lub życia nie tylko nas samych, ale również naszych bliskich i osoby trzecie. Dlatego też w trosce o zdrowie mieszkańców niezmiennie apelujemy o przestrzeganie obowiązujących zasad w tym zakresie.

(KWP w Katowicach / kp)

Powrót na górę strony