Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ponad 100 tys. zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 13.01.2021

Od początku działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa otrzymaliśmy od mieszkańców województwa łódzkiego ponad 102 590 zgłoszeń. Do chwili obecnej policjanci woj. łódzkiego wyeliminowali 91,4 % wszystkich potwierdzonych zagrożeń naniesionych na mapę.

Zdecydowana większość zgłoszeń dotyczy przekraczania dozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowania, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz nieprawidłowej infrastruktury drogowej.

Dzięki tej aplikacji każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swojej najbliższej okolicy. Stanowi ona doskonałe narzędzie, które wpływa pozytywnie na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego naszego garnizonu a dostrzegalna przez społeczeństwo działalność Policji w miejscach oznaczonych zagrożeniem pozwala na codzienne budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania wśród członków środowiska lokalnego. Jest to również dobre narzędzie, dzięki któremu możemy mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w naszej okolicy.

Nanoszone na mapę zgłoszenia trafiają bezpośrednio do właściwych miejscowo jednostek Policji. Tam - na ich podstawie - funkcjonariusze zajmujący się organizacją służby, tworzą odpowiednie zadania. Ich realizacją zajmują się policjanci z wydziałów patrolowo-interwencyjnych, ruchu drogowego, dzielnicowych oraz funkcjonariuszy właściwych do spraw nieletnich i patologii. Gdy zachodzi taka potrzeba, angażują się również służby kryminalne. Ważna jest właśnie rola dzielnicowych. To oni - nawet po eliminacji wskazanego zagrożenia - monitorują poziom bezpieczeństwa w swoim rejonie.

W większości powiatów, dzięki współpracy z zarządcami dróg wielokrotnie odnotowywano sukcesy związane np. z usunięciem czy zmianą nieprawidłowego oznakowania, doświetlenia drogi, tworzeniem nowych miejsc parkingowych, naprawą zniszczonej nawierzchni jezdni. Zagrożenia eliminowano jednak nie tylko w związku ze zgłaszaniem nieprawidłowej infrastruktury drogowej, czy nieprawidłowego parkowania. W wyniku analizy informacji nanoszonych na mapę wielokrotnie zatrzymywano sprawców przestępstw i wykroczeń, a następnie wyciągano wobec nich konsekwencje prawne.

Wszystkie wymienione powyżej przedsięwzięcia zmierzające i przyczyniające się do likwidacji zagrożeń zasygnalizowanych przez mieszkańców województwa łódzkiego dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na naszym obszarze. Działania te pozwalają budować pozytywny wizerunek Policji, jako instytucji dbającej o szeroko rozumiane bezpieczeństwo, w tym tak ważne dla każdego obywatela bezpieczeństwo lokalne, a więc najbliższego otoczenia, w którym funkcjonujemy na co dzień.

Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępnej na każdej stronie informacyjnej jednostek Policji woj. łódzkiego.

Kilka wybranych przykładów zgłoszeń na KMZB:

(KWP w Łodzi / kp)

Powrót na górę strony