Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Moniecki policjant „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Data publikacji 15.01.2021

Kryminalny z Komendy Powiatowej Policji w Mońkach został uhonorowany państwowym odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Jest to odznaka nadawana od 2005 roku honorowym dawcom krwi w uznaniu ich wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Moniecki policjant dla ratowania ludzkiego zdrowia i życia oddał już ponad 25 litrów krwi.

4 stycznia tego roku, w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, odbyło się wręczenie odznak „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. To niezwykle ważne i prestiżowe odznaczenie nadawane honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Jednym z odznaczonych był policjant z Komendy Powiatowej Policji w Mońkach, funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego. Od 5 lat pełni służbę w Policji. Obok niesienia pomocy ludziom w zakresie bezpieczeństwa, od kilkunastu lat dzieli się z innymi tym, co posiada najcenniejsze – własną krew. Dla ratowania ludzkiego zdrowia i życia oddał jej już ponad 25 litrów. Policjant z Moniek krwiodawcą jest od 2012 roku. W poprzednich latach trzykrotnie był honorowany odznaczeniami Honorowego Dawcy Krwi III, II i I stopnia. Jak sam przyznaje, do zostania honorowym dawcą krwi przyczyniła się chęć pomocy w ratowaniu życia i świadomość, że jednorazowe oddanie krwi może uratować nawet trzy ludzkie istoty. Szczerze zachęca innych do czynienia tego samego. Jak sam twierdzi: "krew to najcenniejszy dar życia i choć wie, że większego odznaczenia dostać już nie można, to jeśli tylko zdrowie pozwoli, dalej będzie kierował się słowami – Oddaj Krew, Uratuj Życie."

(KWP w Białymstoku/js)

Powrót na górę strony