Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przypominamy o obowiązujących zasadach i konsekwencjach ich złamania

Data publikacji 15.01.2021

Niestety wciąż wszyscy zmagamy się z konsekwencjami pandemii. Działalność wielu gałęzi gospodarki jest znacznie ograniczona, a funkcjonowanie niektórych podmiotów gospodarczych w taki sposób, jak było to wcześniej, jest zakazane. Wszyscy ponosimy konsekwencje takiego stanu rzeczy i wszyscy mamy wpływ na to, jak długo to jeszcze potrwa. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, nakazów i zakazów. Osoby i podmioty, które świadomie i z premedytacją łamią te przepisy, muszą się liczyć z konsekwencjami, m.in. ze strony przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wszyscy już jesteśmy zmęczeni sytuacją, w jakiej się znaleźliśmy przez epidemię koronawirusa. Ograniczeniu uległy nasze ulubione aktywności, przyzwyczajenia, sposób spędzania wolnego czasu i niestety również w wielu przypadkach - zarobkowania. Jednak dzięki rozpoczęciu szczepień i zachowaniu jeszcze przez ten czas zasad reżimu sanitarnego, jest szansa na to, że wkrótce to wszystko minie.

Dlatego służby odpowiedzialne za przeciwdziałanie epidemii koronawirusa i kontrolowanie przestrzegania wprowadzonych zasad, interweniują wówczas, gdy dochodzi do rażącego naruszania przepisów, mogącego skutkować gwałtownym ponownym rozprzestrzenieniem się choroby.

Policjanci w toku codziennej służby reagują na niezgodne z prawem zachowania. Interweniują m.in. wobec osób niestosujących się do nakazu stosowania maseczek, przypominając im o obowiązującym nakazie, a w przypadkach rażącego lekceważenia prawa, wyciągają stosowne konsekwencje w postaci mandatów karnych (do 1000 zł), czy wniosków o ukaranie kierowanych do sądów.

Przedstawiciele służb sanitarnych, posiadają w swoim zakresie uprawnienia, mające na celu dyscyplinowanie osób, czy podmiotów gospodarczych, które swoją działalnością narażają inne osoby na zakażenie koronawirusem oraz jego masowe rozprzestrzenienie się.

Przypominamy, że w związku z powyższym, zgodnie z wciąż obowiązującymi przepisami:

  • działalność placówek kultury w tym m.in. teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, jest zawieszona;
  • obowiązuje zakaz działalności takich miejsc jak kluby nocne, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia;
  • obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa jest jedynie realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie;
  • ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej;
  • zawieszona zostaje działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness.

Wyżej wymienione podmioty, które prowadzą działalność wbrew obowiązującym przepisom, mogą spodziewać się kontroli ze strony uprawnionych organów i konsekwencji wyciąganych nie tylko przez nie, ale również przez policję, prokuraturę i sądy.

Organem wiodącym w zakresie prowadzenia kontroli tego typu podmiotów są jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sytuacjach, gdy rażąco zostaną naruszone przepisy dotyczące reżimu sanitarnego, mają one możliwość nałożenia kary w drodze decyzji administracyjnej do 30 tysięcy złotych.

Gdy zaistnieje taka potrzeba wsparcia inspektorom sanitarnym w zakresie prowadzonych kontroli i egzekucji obowiązujących przepisów udzielają policjanci. Ponadto funkcjonariusze podejmują interwencje w przypadkach zgłoszonych im naruszeń obowiązującego reżimu sanitarnego oraz gdy w trakcie służby zaobserwują, że dochodzi do łamania prawa również w tym zakresie. Reakcja policjantów na takie złamanie prawa jest adekwatna do zastanych okoliczności, a gdy policjant stwierdzi, że doszło do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, wówczas sporządza stosowną dokumentację i na jej podstawie dalsze decyzje podejmowane są przez prokuratora lub sąd, do którego dana sprawa zostanie skierowana.  

Szczegółowy opis obowiązujących nakazów, zakazów i ograniczeń widnieje na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

(tm)

Powrót na górę strony